ตั้งกระทู้ใหม่

ก่อนสอบต้องรู้!! 9 วิชาสามัญ คืออะไร/สอบอะไร/ใช้เพื่ออะไร?


ลบ แก้ไข

ก่อนสอบต้องรู้!!  9 วิชา


9 วิชาสามัญ คืออะไร?
ขอเกริ่นก่อนนะครับ 9 วิชาสามัญ เกิดขึ้นมาเพราะอะไร เริ่มแรกทีเดียวนั้น9วิชาสามัญคือ 7 วิชาสามัญ เกิดขึ้นมาเพราะต้องการข้อสอบที่ใช้ในการสอบตรงโดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาการวิ่งรอกในการสอบตรงของน้องๆ เพราะเมื่อก่อนนี้ในการสอบตรง ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง น้องๆคนไหนที่อยู่กรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆ อยากไปสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ต้องขึ้นไปสอบที่เชียงใหม่ อยากไปสอบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ต้องไปสอบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทางกลับกันก็เช่นกันที่น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัด อยากเข้ามาสอบในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ก็ต้องเดินทางเข้าไปสอบในกรุงเทพ คิดสภาพดูก็คงรู้นะครับว่าต้องเหนื่อยแน่ๆ  

ด้วยเหตุนี้ 7 วิชาสามัญจึงเกิดขึ้น เพื่อต้องการแก้ไขการวิ่งรอกในการสอบรวมถึงเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย

9 วิชาสามัญ สอบอะไร?

(เด็ก59 ต้องรู้)เจาะลึกเ
 
9 วิชาสามัญ จะประกอบไปด้วยวิชา
1.ภาษาไทย
2.สังคมศึกษา
3.ภาษาอังกฤษ
4.คณิตศาสตร์ 1 (สำหรับ นร.สายวิทย์)
5.คณิตศาสตร์ 2 (สำหรับนร.สายศิลป์)
6.ฟิสิกส์
7.เคมี
8.ชีววิทยา
9.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนร.สายศิลป์)

ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีแค่ 7 วิชา แต่ที่ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงจาก7เป็น9 ก็เพราะว่าเป็นการช่วยน้องๆสายศิลป์นั่นเองครับ ก็คิดดูจะให้น้องๆสายศิลป์ไปสอบคณิตของสายวิทย์หรือพวกฟิสิกส์ เคมี ชีวะ มันจะไปไหวอะไรจริงไม๊ครับ 55
 
จำเป็นไหมที่ต้องสอบทั้ง9วิชา?

(เด็ก59 ต้องรู้)เจาะลึกเ

 
บอกเลยครับว่า "ไม่" จำเป็น คณะสายวิทย์ต่างๆจะใช้แค่ 5-7 วิชา ส่วนสายศิลป์ ก็ประมาณ 3-5 วิชาครับ ซึ่งน้องๆต้องดูในระเบียบการของทางมหาวิทยาลัยที่น้องๆต้องการจะสมัครอีกที ซึ่งเคล็ดลับที่พี่แฮนด์จะบอกง่ายๆก็คือ น้องๆต้องค้นหาตัวเองให้เจอให้ไวครับ จะได้รู้เลยว่าคณะที่เราต้องการจะเข้านั้นใช้วิชาอะไรบ้างกี่วิชา เพื่อไม่ต้องจะสมัครหว่านๆมั่วๆไป เปลืองเงินครับ ฮ่าๆ
 
มีมหาวิทยาลัยไหนใช้บ้าง?

(เด็ก59 ต้องรู้)เจาะลึกเ

 
หลักๆก็จะมีทั้งหมด 27 มหาวิทยาลัยครับ ได้แก่

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยนครพนม
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

** แต่ก็ใช่ว่าทั้ง27 มหาวิทยาลัยนี้จะใช้แต่ข้อสอบ 9 วิชาสามัญนะครับ บางมหาวิทยาลัยอาจจะเลือกใช้ข้อสอบอื่นๆได้ตามแต่ทางมหาวิทยาลัย ซึ่งน้องๆต้องศึกษาระเบียบการก่อนการสมัครรับตรงโครงการต่างๆอย่างดี อีกครั้งหนึ่ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธารา อิสสระ  (พี่แฮนด์)
facebook : handyman eduzones
twitter : @HandEduzones

ประกาศรับตรง ม.วลัยลักษณโดย P'Hand Eduzones
วันที่ 30 ก.ย. 58 15:06 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,473 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,473 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ