ตั้งกระทู้ใหม่

มทส. จัดมหกรรมนวัตกรรมไทยฯ โชว์ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน


ลบ แก้ไข

มทส. จัดมหกรรมนวัตกรรมไทยฯ โชว์ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
พร้อมอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนแก่อปท. 25แห่ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558 (NortheasternInnovation Expo 2015) ภายใต้แนวคิด “มหกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558 (NortheasternInnovation Expo 2015) ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการของภาคเอกชน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้เข้าถึงและเลือกใช้นวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยนำไปสู่โอกาสการลงทุนธุรกิจใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ที่นำปัญหาของสังคมมาเป็นโจทย์วิจัย และเน้นนโยบาย “จากหิ้งลงสู่ห้าง” นำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม หรือสร้างประโยชน์ในวงกว้างและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน เช่น เทคโนโลยีการจัดการขยะครบวงจร การพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชโดยสนับสนุนเกษตรกรเป็นผู้เลี้ยง โคพันธุ์โคราชวากิวที่คุณภาพเนื้อทัดเทียมกับญี่ปุ่น ซึ่งได้นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ รวมถึงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและพัฒนาอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ลดการนำเข้า เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยการผลิตและแปรรูปอาหาร เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในที่สุด” อธิการบดี มทส. กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานกว่า 100 ผลงาน ตลอดจนนวัตกรรมอื่น ๆจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมวิชาการเกษตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมชิม โคโคราชวากิว ไก่เนื้อโคราช ซึ่งเป็นโคและไก่พันธุ์ใหม่ผลงานวิจัยของนักวิจัย มทส. รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากการวิจัยและพัฒนาหลากหลาย สินค้านวัตกรรมงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง การให้บริการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การให้คำปรึกษาและทำธุรกิจนวัตกรรม กิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม สัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษ"แก๊ป ธนเวทย์" เจ้าของธุรกิจกระดาษห่อของขวัญรักษ์โลก และกิจกรรมบันเทิงมินิคอนเสิร์ตจาก"ไอซ์ ศรัณยู"

นอกจากนี้ ในวันที่ 27 กันยายน 2558 มีการจัดกิจกรรมวันพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ผลงานทางด้านพลังงานทดแทนที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติต้อนรับ

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี มทส. ในฐานะหัวหน้าคณะวิจัยโครงการฯ เปิดเผยว่ากิจกรรมในวันพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 นี้ จะมีการมอบหนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน “กระบวนการบำบัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (Refuse-DerivedFuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินโดยวิธีทางกลและชีวภาพ” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 25 แห่ง ที่จะดำเนินก่อสร้างระบบในปีงบประมาณ 2559 ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และงบประมาณแผ่นดินผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“เทคโนโลยีและนวัตกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ทำการถ่ายทอดให้แก่ท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่พัฒนาโดยใช้งบประมาณของรัฐ ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวควรตกเป็นของรัฐ และรัฐควรได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย กล่าวปิดท้าย

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
26 กันยายน2558โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 27 ก.ย. 58 10:53 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 684 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 684 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ