ตั้งกระทู้ใหม่

​รายละเอียดของการเรียนที่ SSRUIC


ลบ แก้ไข

รายละเอียดของการเรียนที่ SSRUIC


ข้อมูลทั่วไปของ SSRUIC 
*มีสาขาอะไรบ้าง 
- B.A. (Airline Business) / ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
- B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
- B.A. (Hotel and Hospitality Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) Major Hotel management (เอกการโรงแรม) Major Restaurant Business (เอกธุรกิจภัตตาคาร)
- B.B.A. (International Business) / บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) 

* ระยะเวลาที่เรียนใน 1 ปี 
เรียนทั้งหมด 3 เทอม (เทอม 1, เทอม 2 , ภาคฤดูร้อน)
รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  3.5 ปี หรือ 4 ปี

* การเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนภาษาที่สอง เป็นวิชาเลือก เช่น ภาษาจีน หรือ ญี่ปุ่น หรือ 
เกาหลี หรือ  ฝรั่งเศส หรือ รัสเซีย หรือ เวียดนาม หรือ มาเลเซีย
(สำหรับสาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ จะเป็นวิชาเลือก)

* ค่าใช้จ่ายแรกเข้า
ค่าแรกเข้าชำระครั้งเดียวตอนมอบตัว 20,000 บาท(ค่าธรรมเนียม ค่าสูทเครื่องแบบ ค่าบำรุงการศึกษาตลอตสามปีครึ่ง,
ค่า English Camp , Bridging Course , Intensive Course)

* ค่าเทอมต่อหนึ่งปี
- สาขาธุรกิจการบิน เทอม 1= 40,000 บาท , เทอม 2 = 40,000 บาท, ซัมเมอร์= 20,000 บาท
- สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว, สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาการจัดการท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เทอม1=35,000 บาท , เทอม2= 35,000 บาท และ ซัมเมอร์ = 17,500บาท 

*การกู้ กยศ. หรือ กรอ.
-สามารถกู้ กยศ.ได้ แต่สิทธิการอนุมัติการกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้อนุมัติ
-บุตรข้าราชการสามารถเบิกได้ตามสวัสดิการของสังกัดผู้ปกครองที่สังกัดอยู่ 

* จำนวนการรับนักศึษา
สาขาธุรกิจารบิน = 240 คน
สาขาการจัดการท่้องเที่ยว = 30 คน
สาขาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร = 30 คน
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ = 60 คน
สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว = 60 คน

* ก่อนจบการศึกษา
นักศึกษาทุกสาขาจะต้องฝึกงาน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ(ไม่บังคับต่างประเทศ) 
ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาที่เรียนและ นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินจะต้องไปฝึกงานที่บ.การบินไทย(สุวรรณภูมิ)
นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่าน IELTS ได้ในระดับ 5.5 ,TOEIC 650 (ก่อนทำเอกสารขอจบจะต้องยื่นต่อวิทยาลัย
จึงสามารถจบได้แบบสมบูรณ์และรับพระราชทานปริญญาบัตร (สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานแบบสหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

* นักศึกษาสาขาธุรกิจภัตตาคาร
จะเรียนที่มหาวิทยาลัยสามวัน และไปเรียนเชิงปฏิบัติการที่ครัวการบินไทย และ โรงแรมบันยันทรี 3
วันมีแล็ปห้องครัว ห้องอาหารเพื่อการเรียนรู้

*สาขาการโรงแรม
มีห้องฝึกปฏิบัติการโรงแรม และปฏิบัติการสปา

*สาขาธุรกิจการบิน
มีห้องฝึกปฏิบัติการจำลอง

*สาขาธุรกิจระหว่างประเทศมีห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำการค้า หรือทำธุรกิจ 

สามารถสอบถามเพิ่มเติม
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
โทร.034-964946 , 082-5601365 (กรุณาโทรในเวลาราชการ) 
Facebook : information-Ssruic
www.ssruic.ssru.ac.thโดย EZ0078100
วันที่ 19 พ.ค. 59 14:31 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 2,703 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,703 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่