ตั้งกระทู้ใหม่

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ลบ แก้ไข

ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานพัฒนาคณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ และห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มทส.

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 26 ส.ค. 58 17:00 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 681 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 681 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ