ตั้งกระทู้ใหม่

มทส. ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 "โอกาสและความต้องการวิศวกรสาขาต่างๆ


ลบ แก้ไข

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทส. ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้สนใจทุกท่าน ในกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "โอกาสและความต้องการวิศวกรสาขาต่างๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันและอนาคต"
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 (วันสุดท้ายของการสอบกลางภาค) เวลา 17.00 น. ณ ห้อง5101 อาคารเรียนรวม 2
การรับฟังบรรยายในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีต่ออาชีพวิศวกรในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อที่นักศึกษาจะได้นำไปประกอบการตัดสินใจการเลือกศึกษาและการเลือกประกอบอาชีพวิศวกรในอนาคต
 โดย EZ0063186
วันที่ 19 เม.ย. 59 15:54 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,793 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,793 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ