ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)


ลบ แก้ไข
          อ.นาตยา กันทะเสนา หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและ อ.ศศิภัทร อัมพวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด  นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าศึกษาดูงาน และฟังบรรยายเรื่อง”การสร้าง Branding “ โดยคุณกรกช อนันตสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านในงานประชาสัมพันธ์ ทั้งการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรม CSR การจัดการกับวิกฤต พร้อมทั้งแนะนำกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ได้จริง ตามแนวคิดเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ณ อาคารอเนกประสงค์ Hall 2 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 14 ก.ค. 58 08:46 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,376 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,376 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ