ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ม.ศรีปทุม จัดอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ลบ แก้ไข
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ” ให้กับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา


 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 9 ก.ค. 58 12:21 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,397 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,397 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ