ตั้งกระทู้ใหม่

ท่องเที่ยว ม.แม่โจ้-แพร่ รับตรง58 สมัครออนไลน์ตอนนี้


ลบ แก้ไข


ท่องเที่ยว ม.แม่โจ้-แพร่,Maejo-U-Phrae รับตรง58 :http://vichakarn.phrae.mju.ac.th/quotamjup/
ขอเชิญชวนสมัครโควตาระบบออนไลน์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2558
สมัครตอนนี้...หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (Bachelor of Arts Program in Tourism Development)
ติดต่อสอบถาม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
สมัครเรียน : โควต้ารับตรง58 :http://vichakarn.phrae.mju.ac.th/quotamjup/
ข้อมูลสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว Facebook : สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว แม่โจ้-แพร่
โทรศัพท์ : 0 5464 8593-5 ต่อ 6021,6019,6068,6070 
โทรสาร : 0 5464 8596
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
1.อ.อภิสิทธิ์ 09 7918 3920 Facebook : อภิสิทธิ์ หนุ่มเห็ดถอบ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ
2.อ.อำนวยพร 08 9818 0577 Facebook : inthanin maejo
3.อ.เกษราพร 08 9955 2875 Facebook : kassaraporn thahom
นักศึกษารุ่นพี่สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
1.วรวิทย์ สายนุช(โก้) เบอร์โทรศัพท์ 0867844191 Facebook : Vanz Go 
2.โกสินทร์ โภคบุตร (กร๊าฟ) เบอร์โทรศัพท์ 0922677279 Facebook : Kosin Phokbutr
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หลายหลักสูตร....ได้แก่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

 โดย Tourism, Maejo university-Phrae
วันที่ 3 ก.ค. 58 14:11 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 364 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 364 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
สมัครด่วน ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 นี้นะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ