ตั้งกระทู้ใหม่

Video ประมวลภาพถ่ายประกวดในงานพิธีเวียนเทียน มหาวิทยาลัยพะเยา


ลบ แก้ไข

Video ประมวลภาพถ่ายประกวดในงานพิธีเวียนเทียน ในหัวข้อเส้นแสงแห่งศรัทธา พุทธบูชาพระนาคปรก ส.ธ.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

 โดย EZ0045029
วันที่ 11 มี.ค. 59 17:43 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,778 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,778 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่