ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ม.ศรีปทุม โดย คุณโจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”


ลบ แก้ไข


             ผศ.ดร.รวิภา  ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4จากซ้าย) จัดโครงการพัฒนาบุคลากร The Professional Business Talent Series ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณโจ้  ธนา เธียรอัจฉริยะ (ที่5จากขวา)ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม และที่ปรึกษาธุรกิจ มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ” ด้วยแนวคิด "Change"การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ให้กับผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป  และนอกจากนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4จากขวา)ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร  ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ทีผ่านมา

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 18 มิ.ย. 58 16:43 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 365 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 365 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ