ตั้งกระทู้ใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


ลบ แก้ไข

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา


-------------------------------------------------------------------------------
@คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
@วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- ผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสมชาย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๐๘๙ ในวันและเวลาราชการ
----------------------------------------------
http://www.edu.buu.ac.th/webnew/news-detail.php?viewID=71โดย EZ0041371
วันที่ 3 มี.ค. 59 17:34 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 712 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 712 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ