ตั้งกระทู้ใหม่

​เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ


ลบ แก้ไข

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
1.ระดับการเรียนรู้คิดหรือด้านสติปัญญา ของกาเย่
2.แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐาน PBL
3.หมวก 6 ใบ
4.การเรียนรู้แบบโครงงาน
5.การเรียนรู้แบบ JIGSAW
6.การเรียนรู้แบบ STAD
7.การเรียนรู้แบบ 5Es
8.การเรียนรู้แบบ 7Es
9.การจัดการเรียนรู้แบบ cippa
10. แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAt
11.การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL
12.ความสามารถทางภาษา

โดย EZ0039994
วันที่ 29 ก.พ. 59 12:40 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 2,069 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,069 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ