ตั้งกระทู้ใหม่

เตรียมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยและการให้ คะแนน จะพิจารณาในด้านต่างๆ


ลบ แก้ไข

เตรียมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยและการให้ คะแนน จะพิจารณาในด้านต่างๆ


การสอบสัมภาษณ์และการให้ คะแนน จะพิจารณาในด้านต่างๆ จำนวน 5 ด้าน ดังนี้
1.ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน 
2. การประกอบคุณความดี
3.บุคลิกภาพด้านต่างๆ ท่วงทีวาจา รวมทั้งอุปนิสัย 
4.ปฏิภาณไหวพริบ ของข้าราชการ 
5.เจตคติและอุดมการณ์ของข้าราชการ 
1. การสอบสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่ไม่ยากอย่างที่คิด แต่ก่อนอื่นคุณมีการเตรียมตัวที่ดีรู้เขารู้เราพอสมควร เช่น ศึกษาประวัติจังหวัดนั้นๆ คำขวัญจังหวัด สินค้าเด่นระดับ OTOP แหล่งท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดูข่าวทางทีวี อ่านหนังสือพิมพ์ในช่วงก่อนสัมภาษณ์ 1-5 วัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ที่สอบ เขาจะดูว่าเราทันเหตุการณ์มัย
2. ในวันสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและสะอาดสะอ้าน ทรงผม เล็บมือ ฯลฯ ต้องดูดี ผู้ชายควรสวมเชิ้ตสีสุภาพ ผูกเนคไทให้เรียบร้อยก็ดี (อย่าใส่เสื่อเชิตแขนสั้นผูกไทด์ไม่สุภาพ) ส่วนผู้หญิงควรนุ่งกระโปรง สวมเสื้อสไตส์สุภาพ (จะใส่สูทด้วยก็ได้) งดเว้นการย้อมผมในสีต่างๆ และไม่ควรแต่งหน้าเข้มนัก ก่อนเข้าห้องสอบให้สำรวจว่าปิดเครื่องมือสื่อสารแล้วหรือยัง เมื่อเข้าไปในห้องสอบ ต้องมีท่าทีนอบน้อม เดินตัวตรง หยุดตรงกลางของคณะกรรมการ ชุดละประมาณ 3 ท่าน (คนนั้งกลางคือประธานการสัมภาษณ์) ยกมือไหว้อย่างสุภาพและดูดี จากนั้นประธานจะเชิญเรานั้ง นั้งตัวตรงเก็บมือให้เรียบร้อย ส่วนใหญ่
2.1 ประธานให้เราแนะนำตนเอง (เราต้องแนะนำประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานถ้ามี เอาแต่จุดเด่นที่ทำให้เราดูดี) ควรมีเอกสารแนะนำตัวไปพร้อมโดยทำเป็นแผ่นพับ แนะนำตัวเอง 3-5 ชุด ให้กรรมการประกอบการแนะนำตัว และมีแฟ้มสะสมผลงานไปด้วยจะดีมาก จากนั้นจึงเริ่มแนะนำตัว เช่นผมานายสมชาย เงินดี ภูมิลำเนาตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย บิดาอาชีพรับราชการครู มารดาอาชีพค้าขาย มีพี่น้องสองคน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันทำงานตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ครับ (นำเสนอตัวเอง หรือจุดเด่นของคุณต่อหน้ากรรมการสัมภาษณ์ คุณควรฟิตซ้อมเรื่องนี้ไว้ตามสมควร เพื่อจะได้ราบรื่นในวันสอบจริง จะลองซ้อมด้วยตัวเองหน้ากระจก หรือซ้อมให้เพื่อนฟังก็ได้ )
2.2 กรรมการจะถามความมั่นใจในการสอบครั้งนี้ ให้เราตอบอย่างฉะฉานว่ามั่นใจจะกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่สาร เขาอยากรู้อยากดูบุคลิกลักษณะเรา 
2.3 ทำไมคุณถึงสมัครสอบที่นี่ ไกละและกันดารนะ อยู่ได้มัย ให้ตอบว่า อาจโมเมว่ามีญาติอยู่ที่นี่เราจะมาอยู่กับญาติเราอยู่ได้ ตั้งใจมาอยู่ ตั้งใจมาสอบที่นี้ เขาจะดูด้วยว่าเราจะอยู่กับเขตเขานานมัย หรือมาบรรจุแล้วย้ายหนี เขาต้องเสียเวลา ตัวนี้มีผลต่อคะแนน ต้องทำให้เขาเชื่อว่าเราจะอยู่กะเขานาน
3. จากนั้นคณะกรรมการจะยิงคำถามคุณในเรื่อง การประกอบคุณความดี เช่น
3.1 สิ่งที่คุณภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิต คืออะไร ให้ตอบกับสิ่งที่เตรียมมาในเอกสารแนะนำตัว อาจจะมีเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตรประกอบและให้เชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับความเป็นครู หรือการดูแลเด็ก
3.2 คุณได้กระทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมในด้านใดบ้าง ต้องตอบเตรียมการเชื่อมโยงสู่ความเป็นครู ประโยชน์ต่อนักเรียน อย่างนี้
3.3 สิ่งที่คุณควรกระทำมากที่สุดเมือถึงวันครบรอบวันเกิดของคุณ ให้เกี่ยวข้องกับแม่หรือเกี่ยวข้องกับเด็กก็ได้เช่นทำบุญร่วมกับแม่โดยไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน
3.4 ถามความสามารถพิเศษ น้องๆที่ตอบความสามารถพิเศษต้องเตรียมด้วยถ้าความสามารถพิเศษแสดงได้เขาอาจให้แสดงให้ดูก็เตรียมไปพอสังเขป เช่นร้องเพลง ก็สักท่อน พากษ์มวยก็สักนิดนึง แต่งกลอนต้องแต่งสดชมกรรมการ แต่บางเรื่องใช้อธิบายการแทนต้องเตรียมไปครับ
4. คำถามคุณในเรื่อง ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ปัญหา และความรอบรู้เช่น
4.1 ทำไมคุณถึงสมัครสอบที่นี่ ไกลและกันดารนะ
4.2 ขณะที่คุณกำลังสอน นักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่สนใจเรียน หันหน้าหันหลังพูดคุยกัน คุณจะทำอย่างไร
4.3 ถ้าคุณได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นอนุบาลวันเปิดเรียนวันแรกนักเรียน ร้องไห้เสียงดัง วิ่งตามแม่ที่มาส่งที่โรงเรียน คุณมีวิธีจัดการกับนักเรียนอย่างไร
4.4 ถ้านักเรียนที่คุณสอนขาดเรียนบ่อยคุณจะแก้ปัญหาอย่างไร
ตอบ 4.1-4.4 ต้องพยายามเชื่อมโยงกับวิชาการแนวคิดทฤษฎี อย่าตอบแบบห่ามๆ ไม่มีเหตุผลนักเรียนมีปัญหาใช้กระบวนการเยี่ยมบ้านดีไหมใช้การศึกษาเป็นรายกรณีดีมัย หรือใช้วิจัยในชั้นเรียน
4.5 ถามข่าวที่เป็นเหตุบ้านการเมืองปัจจุบัน ข้อนี้ให้ตอบอย่างชาญฉลาดอย่าเอนเอียงซ้ายจัดหรือขวาจัด บ้านเมืองเรามีทั้งเสื้อเหลืองแดงเราไม่รู้กรรมการเป็นฝ่ายใหน ให้ตอบกลางๆ
5. คำถามคุณในเรื่อง เจตคติและอุดมการณ์ เช่น 
5.3 ทำไมอยากเป็นครู ตอบเลยยกความดีครูเราเลยอยากเป็นคนดี
5.1 ถ้าคุณได้รับการบรรจุเป็นครู คุณจะเลือกที่จะอยู่ที่โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก ตอบเลย เลือกอันไหนก็ไม่ผิด ให้เหตุผลดีๆแล้วกัน
5.2 อาชีพครูปัจจุบัน สังคมไม่คอยให้ความสำคัญเหมือนแต่ก่อน คุณมีความคิดเห็นอย่างไร ถามเหตุผลตอบเป็นเหตุผล
การตอบทุกคำถามอย่างมั่นใจ พูดจาฉะฉาน และตอบตอบในเชิงบวกเสมอ สายตามองคณะกรรมอย่างมีแววความมั่นใจ ไม่ต้องพะวงกับความผิดพลาด ไม่ตอบอย่างลุกลี้ลุกลน อ้ำอึ้ง หรือเล่นหูเล่นตา กับกรรมการ

#‎ข้อสังเกตและไม่ควรกระทำ

1. คำพูดและความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ ไม่สมกับความเป็นครู
2. ผู้ชายไม่ควรสูบบุหรี่ก่อนสัมภาษณ์
3. ระมัดระวังเรื่องกลิ่นปากและสุขภาพช่องปาก
4. ผู้หญิงอย่างแต่งตัวไม่สุภาพ เช่น สั้นไป ไมเหมาะจะเป็นครู
5. อย่าใส่น้ำหอมกลิ่นแรงเกินไป
6. ดูแลสุขภาพกลิ่นกาย
7. เล่นหูเล่นตากับกรรมการ
8. อย่าเถียงกรรมการเพื่อเอาชนะ ท่านชนะได้ แต่ถูกหักคะแนนโดย EZ0036161
วันที่ 18 ก.พ. 59 11:21 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 31,076 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 31,076 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ