ตั้งกระทู้ใหม่

อากาศที่อยู่รอบตัวเรา มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต


ลบ แก้ไข

อากาศ มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน นอกจากปัญหาคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพแล้ว ในอาคารสำนักงานโรงพยาบาล สถานประกอบการ รวมถึงในอุตสาหกรรมหลายแขนง จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดคุณภาพอากาศหรือ เครื่องวัดความชื้น อากาศในการควบคุมคุณภาพอากาศอย่างเข้มงวด ซึ่งอากาศที่อยู่รอบตัวเรา อาจมีมลพิษที่เกิดจากปัญหาฝุ่นควัน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก ซึ่งต้นเหตุของฝุ่นควันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ส่วนหนึ่งมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้เครื่องวัดคุณภาพอากาศ นั่นก็เพื่อสำรวจสภาพอากาศ และเป็นการรับผิดชอบต่อมลพิษที่ทางโรงงานปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อม

ความหมายของอากาศ

อากาศเกิดจากก๊าซหลายชนิด อากาศบริสุทธิ์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส 

ส่วนประกอบของอากาศ

ไนโตรเจน (N2) 

เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ช่วยให้ไฟติด และไม่ติดไฟ อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

ออกซิเจน (O2)

เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ แต่ช่วยให้ไฟติด เป็นก๊าซที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

อาร์กอน (Ar) 

เป็นก๊าซเฉื่อยที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่ติดไฟ ใช้เป็นแก๊สบรรจุในหลอดไฟ เพื่อให้ไส้หลอดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ติดไฟ หากได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก อาจส่งผลให้เกิดการระคายเคืองในจมูกหรือทางเดินหายใจได้ 

นีออน (Ne) 

เป็นก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ใช้บรรจุในหลอดไฟโฆษณาให้แสงสีส้มแดง 

นอกจากนี้ยังมีก๊าซพิษบางชนิดที่โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจปล่อยออกมาจนกลายเป็นมลภาวะทางอากาศ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย 

คำนวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

อย่างรก็ตาม ข้อมูลคุณภาพอากาศจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศ โดยใช้เครื่องวัดคุณภาพอากาศทำการวัด และชี้แจงในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ให้ดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูปแบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ

 โดย Hello Writer
วันที่ 22 ต.ค. 63 15:33 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 130 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 130 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ