ตั้งกระทู้ใหม่

ขุดเจาะบาดาลจ.ขอนแก่น โทร 062-1705084 ช่างเจาะบาดาลขอนแก่น


ลบ แก้ไข

บริการขุดเจาะบาดาล จ.ขอนแก่น โทร 062-1705084 ช่างเจาะบาดาลขอนแก่น
ช่างเจาะบาดาล รับเจาะบาดาล จ.ขอนแก่น โทร 062-1705084
บริการรถเจาะน้ำบาดาล จ.ขอนแก่น โดยทีมงานคุณภาพ
 

#ขอนแก่น บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน  
#ขอนแก่น บริการขุดเจาะน้ำบาดาล ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง 
#รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท 
#รับปรึกษางานระบบประปา ขอนแก่น ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
#รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
#บริการขุดเจาะบาดาล ขอนแก่น ทำการเกษตร 
#ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ทั่ว จ.ขอนแก่น
#ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่ จ.ขอนแก่น


สนใจใช้บริการเจาะบาดาลติดต่อได้ที่ 
โทร.062-1705084
Line: 0621705084
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>น้ำบาดาล  เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในปัจจุบันเพื่อการอุปโภค บริโภค การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นี้ หากทำในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ระดับน้ำบาดาลลดลงอย่างมาก และเป็นการลดลงที่ไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มเติมของน้ำบาดาลตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาทั้งใจแง่ของแผ่นดินทรุด การแทรกซึมของน้ำทะล การปนเปื้อนของน้ำบาดาล และอื่นๆ ดังนั้นเราควรจะมีความรู้พื้นฐานด้านการเกิดน้ำบาดาลรวมทั้งการพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและคงทนถาวร

>>น้ำบาดาล หมายถึง ส่วนของน้ำใต้ผิวดินที่อยู่ในเขตอิ่มน้ำ รวมถึงธารน้ำใต้ดิน โดยทั่วไป หมายถึง น้ำใต้ผิวดินทั้งหมด ยกเว้นน้ำภายในโลก ซึ่งเป็นน้ำอยู่ใต้ระดับเขตอิ่มน้ำ (พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา, 2530)คุณภาพของน้ำบาดาลดีเยี่ยม

>>น้ำบาดาลเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากสารแขวนลอย สารอินทรีย์เคมี และเชื้อโรคต่างๆ ไม่มีกลิ่นที่น่ารังเกียจ แต่ขณะที่ไหลผ่านไปตามชั้นดิน/ชั้นหิน อาจจะละลายเอาแร่ธาตุเข้ามาปะปน รวมทั้งถูกปนเปื้อนด้วยน้ำที่มีคุณภาพด้อยกว่า ทำให้คุณภาพของน้ำบาดาลเปลี่ยนไปบ่อน้ำบาดาลที่แท้จริงบ่อน้ำบาดาล เป็นวิธีการนำน้ำบาดาลจากใต้ดินขึ้นมาใช้ เพื่อประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม หรือการเกษตรกรรมและการชลประทาน เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและคงทนถาวร

>>การกำเนิดของน้ำบาดาล  น้ำบาดาล เกิดจากน้ำในบรรยากาศ ซึ่งตกลงมาในลักษณะของฝน  ไหลซึมลงไปตามช่องว่าง ระหว่างเม็ดดิน/เม็ดหิน  ผ่านส่วนสัมผัสอากาศ  ไปยังที่ต่ำกว่า หรือ มีแรงดันน้อยกว่า แล้วสะสมรวมกันจนกลายเป็นส่วนที่อิ่มตัวด้วยน้ำ ส่วนสัมผัสอากาศ หมายถึง ส่วนที่อยู่ติดผิวดิน ในส่วนนี้ช่องว่างบางส่วน จะมีน้ำกักขังอยู่ และบางส่วนจะมีอากาศแทรกอยู่ น้ำใต้ดินที่ถูกกักเก็บอยู่ในส่วนนี้ เรียกว่า น้ำในดิน (suspended water หรือ vadose water)ส่วนอิ่มตัวด้วยน้ำ  จะวางตัวอยู่ใต้ส่วนสัมผัสอากาศ ช่องว่างในหินส่วนนี้จะมีน้ำแทรกตัวอยู่เต็มไปหมด น้ำใน ส่วนนี้เรียกว่า น้ำบาดาล (groundwater) ผิวบนของ ส่วนอิ่มตัวด้วยน้ำ ซึ่งต่อกับส่วนสัมผัสอากาศ เรียก ระดับ น้ำบาดาล (groundwater table หรือ water table) ส่วนอิ่มตัวด้วยน้ำ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
  -ส่วนที่เป็นชั้นตะกอนร่วน
  -ส่วนที่เป็นหินแข็งที่มีรอยแตก รอยแยก และมีโพร

>>การไหลของน้ำใต้ดิน  การไหลของน้ำใต้ดินจะเป็นไปอย่างช้ามาก วัดโดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวัน หรือต่อปี ความเร็วในการไหลจะขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลัก คือ ความพรุน และ ความซึมได้

- ช่างบริการรับเจาะบาดาทั่วจังหวัด โทร 062-1705084
- ช่างบริการดีเยี่ยมเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน 
- ช่างรับปรึกษางานระบบประปาคุณภาพดีเยี่ยม ของโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท เจาะบาดาลไฮเทค
- ช่างบริการดีเยี่ยมขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
- ช่างเจาะบาดาลยุคใหม่4.0 ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
- ช่างรับสำรวจฟรี!หาแหล่งน้ำบาดาล4.0  ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริการดีเยี่ยม ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
- ช่างติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง โดยทีมงานคุณภาพ ประสบการณ์มากว่า 10 ปี
- ช่างให้คำแนะนำปัญหาในการเจาะน้ำบาดาล
- ช่างบริการดีเยี่ยมทั้งงานเล็ก งานใหญ่ ทีมงานคุณภาพขุดเจาะบาดาล
 
#รับเจาะน้ำบาดาลภาคอีสาน
#รับเจาะน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น
ช่างเจาะบาดาลจังหวัดขอนแก่น โทร 0621705084
การเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น โทร 0621705084
บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดขอนแก่น โทร 0621705084
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น โทร 0621705084
ขุดเจาะบาดาลจังหวัดขอนแก่น โทร 0621705084
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น โทร 0621705084
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดขอนแก่น โทร 0621705084
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น โทร 0621705084
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดขอนแก่น โทร 0621705084โดย tutorsob
วันที่ 21 ต.ค. 63 09:26 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 167 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 167 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ