ตั้งกระทู้ใหม่

ทุนการศึกษา IELTS จากบริติช เคานซิล สานฝันนักเรียนไทยสู่ความสำเร็จผ่านการศึกษาต่อในต่างประเทศ


ลบ แก้ไข

- องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา IELTS จากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
- นักเรียน 29 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 187,000 ปอนด์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความฝันการไปศึกษาต่อในต่าง
ประเทศของพวกเขา
- แม้การศึกษาต่อต่างประเทศจะชะลอตัวลงอย่างมาก นักเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะยังนำทุนการศึกษาที่พวกเขาได้รับไปใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศ
ในสาขาวิชาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน


บริติช เคานซิล ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
IELTS ประจำปี 2020 ซึ่งนับเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยมีผู้ที่ได้รับทุนกว่า 270 คน จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุนการศึกษา IELTS
ในการเติมเต็มความฝันการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยในปีนี้ มีนักเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 29 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มี
ผู้สอบ IELTS จากประเทศไทย จำนวน 3 คน ที่ได้รับทุน Local Prize ประจำปี 2019/20


บริติช เคานซิล ได้รับใบสมัครมากกว่า 1,400 ใบ และทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครซึ่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการมากกว่า 100 คน โดยนอกจากผลการสอบ IELTS ใน
ระดับดีเยี่ยมแล้ว พวกเขายังแสดงให้เห็นถึงปณิธานในการอุทิศตนช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าในหรือนอกประเทศของตน ภายหลังจบการศึกษา


3 ผู้สอบ IELTS ที่มีความเป็นเลิศจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก คว้าทุน Regional Prize

ทุน Regional Prize จำนวน 3 รางวัล มูลค่ากว่า 58,000 ปอนด์ ได้ถูกมอบให้แก่นักเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาต่อระดับอุดม
ศึกษาในมหาวิทยาลัยในฝันในปีการศึกษา 2020/21 หรือ 2021/22 โดยมีนักเรียน 26 คน ซึ่งมาจากประเทศและดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งได้รับทุน
Local Prize มูลค่ารวมทั้งสิ้น 129,000 ปอนด์


คุณ Hyunah Kim ซึ่งได้รับทุน Grand Prize ให้ความเห็นเกี่ยวกับทุนที่เธอได้รับว่า "การไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักรเป็นสิ่งที่ฉันใฝ่ฝัน และฉันจะ
ไม่ปล่อยให้วิกฤตการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหยุดความฝันของฉัน ตอนนี้ฉันกำลังจะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ London School of
Economics การได้รับทุนการศึกษา IELTS จะช่วยเติมเต็มทั้งความฝันด้านการเรียนและอาชีพของฉัน ทั้งยังเพิ่มความมั่นใจให้แก่ฉัน ในช่วงเวลาที่มีแต่
ความไม่แน่นอน" คุณ Ruey-Bin Tsai จากไต้หวัน ซึ่งได้รับทุน Regional Third Prize ยังได้กล่าวชื่นชมการสอบ IELTS ว่า "IELTS เป็นการสอบที่มีคำถาม
หลากหลายประเภท ซึ่งทำให้การสอบมีความท้าทายและสร้างความเพลิดเพลินอย่างมากให้กับผมที่มองภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร ไม่ใช่วิชาเรียน
วิชาหนึ่ง โดยการสอบ IELTS ได้ช่วยเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในฝัน ซึ่งก็คือ University of Illinois Urbana-Champaign ในสหรัฐอเมริกา ได้อย่างแท้
จริง"


3 ผู้สอบ IELTS ที่โดดเด่นจากประเทศไทย ได้รับทุน Local Prize

คุณ Sawas Steven ซึ่งได้รับทุน Local 1st Prize เผยความรู้สึกว่า "การได้รับทุนการศึกษา IELTS ถือเป็นรางวัลสำหรับความอุตสาหะและความมุ่งมั่นของ
ผม ซึ่งการได้รับทุนคือสิทธิพิเศษ และผมรู้สึกซาบซึ้งในโอกาสที่บริติช เคานซิล ได้มอบให้ รวมไปถึงการทำงานหนักซึ่งผลักดันให้ผมไปสู่ความสำเร็จ
ทุนการศึกษา IELTS จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเดินทางของผม และจะช่วยให้ผมประสบความสำเร็จทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและในฐานะนักวิชาการ"


สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้แผนการเรียนของนักเรียนกว่าล้านคน ซึ่งวางแผนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ เกิดการชะลอตัว
โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีนักเรียนต้องการจะไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย มากที่สุด ซึ่ง IELTS
ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ก็ได้เป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยคุณ Steve Adams
ผู้อำนวยการฝ่ายการสอบประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก บริติช เคานซิล กล่าวว่า "ทุนการศึกษา IELTS ตระหนักถึงนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งได้แสดงให้
เราเห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการ และการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะนำสิ่งที่ได้รับในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศกลับไปด้วยภายหลังจบการศึกษา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เรารู้สึก
เป็นเกียรติที่ได้ให้การสนับสนุนนักเรียนที่มากด้วยความสามารถเหล่านี้ให้ได้ประสบความสำเร็จในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการศึกษาต่อ
ต่างประเทศก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยปูทางให้พวกเขาได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต"


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา IELTS ได้ที่ https://www.ieltsasia.org/ieltsprize

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณกัณฐณัฏฐ์ จรัสชัยมงคล ผู้จัดการการตลาดด้านการสอบ บริติช เคานซิล ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66) 0 61 398 8096
อีเมล: kantanat.jaruschaimongkol@britishcouncil.or.th


หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

เกี่ยวกับทุนการศึกษา IELTS

นับตั้งแต่เริ่มต้นมอบทุนการศึกษาในปี 2011 ทุนการศึกษา IELTS โดยบริติช เคานซิล ได้สนับสนุนให้นักเรียนกว่า 270 คนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้
เติมเต็มความฝันในการไปศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย


ทุนการศึกษา IELTS จะมอบให้กับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงมีแรงจูงใจในการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งต้องการทำตามความฝันการเรียนต่อระดับ
ปริญญาตรี โท หรือเอก ในสาขาวิชาที่เลือกในสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ซึ่งใช้ผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยทุนการ
ศึกษา IELTS ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่นักเรียนที่เรียนในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่บริติช เคานซิลนั้น ต้องการที่จะสนับสนุนผู้ที่สามารถแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเพื่อสังคม โดยใช้สิ่งที่พวกเขาได้รับจากการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก


สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้ บริติช เคานซิลได้ขยายคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน โดยกำหนดให้ผู้ที่ต้องเลื่อนเวลาเข้าศึกษาต่อไปยังปี
การศึกษา 2021/22 สามารถสมัครได้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่จำต้องเปลี่ยนแผนการศึกษา และสนับสนุนความฝันด้านการศึกษาของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.ieltsasia.org/ieltsprize


2019/20 IELTS Prize winner list

Regional IELTS Prize Winner  Name                Country/Territory  University                                        Subject/programme                           

1                            Hyunah Kim          KR                 London School of Economics and Political Science  MSc Development Studies                     

2                            Rachel, Ching Fong  HK                 University of Cambridge                           MPhil in Multi-Disciplinary Gender Studies  

3                            Ruey-Bin Tsai       TW                 University of Illinois Urbana-Champaign           BA Material Science and Engineering

Country IELTS Prize winner  Name                          University                                        Subject/programme                                                                 

HK                          .                             .                                                 .                                                                                 

1                           Benjamin, Oh Yao Teng         London School of Economics and Political Science  BA Law                                                                            

2                           Winky, Lee Cheuk Ying         University College London                         MSc Clinical Mental Health Sciences                                               

3                           Manna, Li Tsz Ning            University of Oxford                              MSc in Applied Linguistics and Second Language Acquisition                        

KR                          .                             .                                                 .                                                                                 

1                           N/A                           .                                                 .                                                                                 

2                           Eun Hyung Kim                 Rochester Institute of Technology                 MFA in Glass (Sculpting)                                                          

3                           Se-Eun Kim                    Wimbledon College of Arts                         BA (Hons) Theatre Design                                                          

TW                          .                             .                                                 .                                                                                 

1                           Hui-Chen Weng                 Royal College of Art                              MA interior design programme                                                      

2                           Kai-Ting Chang                University College London                         MSc Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)                       

3                           Yi-Hsuan Pan                  University of Warwick                             MA Drama and Theatre Education                                                    

ID                          .                             .                                                 .                                                                                 

1                           Danielle Theophilia Pratama   Nottingham Trent University                       BA Computer Science                                                               

2                           Florence Yokhebed Valerie     University of Warwick                             BA Economic Studies and Global Sustainable Development                            

3                           Lidwina Kristantia            Imperial College London                           MSc Economics and Strategy for Business                                           

MY                          .                             .                                                 .                                                                                 

1                           Kuberan Hansrajh Kumaresan    Oxford University                                 BA Law (Jurisprudence)                                                            

2                           Julia Chin                    University of Warwick                             BA Economic Studies and Global Sustainable Development                            

3                           Zulaiqa Binti Mohamad Riduan  Technical University of Munich                    MSc in Sustainable Resources Management                                           

SG                          .                             .                                                 .                                                                                 

1                           Jia Sheng Bryan Kio           University of Cambridge                           MPhil in Technology Policy                                                        

2                           Hui Jun Ho                    Institute of Education, UCL                       DEdPsy Educational Psychology (Professional Educational, Child & Adolescent Psy)  

3                           Andrea Evangeline Lim         King's College London                             MSc Clinical nursing                                                              

TH                          .                             .                                                 .                                                                                 

1                           Sawas Stevens                 Birmingham City University                        MA International Human Resource Management                                        

2                           Tatiyapot Srikarnchanakas     University of Glasgow                             MSc IT Cyber Security                                                             

3                           Wanwarin                      University of Bristol                             MSc Gender and International Relations                                            

                            Yensuk                                                                                                                                                            

PH                          .                             .                                                 .                                                                                 

1                           Justine Alyssa Guino          University of Sheffield                           MSc Data Analytics                                                                

2                           Jessica Badua                 University of Cadiz                               MA International Relations and Migrations                                         

3                           Greco Mark Malijan            University of Oxford                              MSc International Health and Tropical Medicine                                    

VN                          .                             .                                                 .                                                                                 

1                           Dang Tran Tung                Curtin University                                 MSc Teaching (Secondary Education) (Economics)                                    

2                           Pham Hoang Yen                Aalto University                                  MSc in Economics and Business Administration                                      

3                           Huynh Anh Tuan                University of New South Wales                     Bachelor of Commerce


เกี่ยวกับการสอบ IELTS (International English Language Testing System)

IELTS เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการย้ายถิ่นฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดย
มีจำนวนการสอบมากกว่า 3.5 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา IELTS ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากองค์กรต่างๆ มากกว่า 10,000 แห่ง ในฐานะการสอบซึ่งใช้
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อ การย้ายถิ่นฐาน และการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ โดยมีบริติช เคานซิล, IDP: IELTS Australia และ
Cambridge English Language Assessment เป็นเจ้าของร่วมกัน


บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้คนทั่วโลก เราทำงานร่วมกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก


เกี่ยวกับการสอบ IELTS

ผู้สอบ IELTS จะถูกทดสอบทักษะการฟัง อ่าน เขียน และพูด ซี่งมีการให้คะแนนในทุกทักษะเป็นระดับจาก 1 (ต่ำสุด) ถึง 9 (สูงสุด)


การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ คือ ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ โดยการสอบ IELTS Academic จะวัดความสามารถทางภาษา
อังกฤษที่จำเป็นสำหรับการใช้ในเชิงวิชาการและการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาของการสอบประเภทนี้จะเหมาะสมกับผู้สอบทุกคน ไม่ว่า
พวกเขาจะมีความสนใจเรียนต่อในสาขาวิชาใด ส่วน IELTS General Training จะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งรูปแบบและ
เนื้อหาของการสอบประเภทนี้ จะเกี่ยวข้องกับการทำงานและสถานการณ์อื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยการสอบ IELTS General Training นั้น เหมาะสำหรับการใช้
เพื่อสมัครขอย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์


ตัวอย่างของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมวิชาชีพที่ให้การยอมรับผลสอบ IELTS หรือกำหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบ IELTS ได้แก่

- ฝ่ายการเป็นพลเมืองและการเข้าเมืองแคนาดา
- กระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน ประเทศออสเตรเลีย
- กองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร
- คณะกรรมาธิการผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากสถาบันในต่างประเทศ และคณะกรรมการพยาบาลวิชาชีพของรัฐประจำสภาแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ


เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราทำงานร่วมกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศ
ทั่วโลก ผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และประชาสังคม ในปีที่ผ่านมาเราสื่อสารกับผู้คนโดยตรงมากกว่า 75 ล้านคน และสื่อสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ข่าวสาร และสื่อสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 758 ล้านคน เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และ
สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี 1934 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร เราได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรร้อยละสิบห้าจากเงินทุนทั้งหมด บริติช เคานซิล ดำเนินการจัดสอบ IELTS ที่ศูนย์สอบมากกว่า 800 แห่ง ในกว่า 100
ประเทศ www.britishcouncil.org

cfc12edd27db3a94c4931e696e096e09.jpg (300×373)

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200928/2930029-1
คำบรรยายภาพ - ขอแสดงความยินดีกับผู้คว้าทุน IELTS Prize ประจำปี 2019/20

8f213de7ad32c3be15668e52d92c5b72.jpg (400×55)

โลโก้ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200916/2919259-1LOGOโดย IQ Pai-Skool
วันที่ 29 ก.ย. 63 13:46 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 164 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 164 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ