ตั้งกระทู้ใหม่

โหลดแนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ กรมการปกครอง


ลบ แก้ไข

 โหลดแนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ กรมการปกครอง

 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริบททางสังคม สภาพแวดล้อมของพื้นที่ตำบล อำเภอ
- ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ความรู้ด้านวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ
- แนวข้อสอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดหำแผนงาน โครงการ การติดดามและประเมินผล การบริหารจัดการ
- ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ โดย ฟ้าใส ฟ้าใส
วันที่ 30 ส.ค. 63 21:00 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 153 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 153 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ