ตั้งกระทู้ใหม่

โหลดแนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 กรมการพัฒนาชุมชน


ลบ แก้ไข

 โหลดแนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 กรมการพัฒนาชุมชน

 

 

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- ประวัติ ความเป็นมา รูปแบบและ วิธีการพัฒนาชุมชน โครงสร้าง ภารกิจ และแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
- แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชน
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนชุมชน
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 โดย ฟ้าใส ฟ้าใส
วันที่ 30 ส.ค. 63 20:58 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 162 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 162 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ