ตั้งกระทู้ใหม่

เจาะน้ําบาดาลอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร


ลบ แก้ไข

ช่างเจาะบาดาลจังหวัดอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084


-ช่างเจาะบาดาลอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-รถเจาะบ่อบาดาลอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-เจาะบ่อบาดาลอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-เจาะน้ําบาดาลอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-รับเหมาขุดบ่อบาดาลอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง

 


 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน 
 
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผ ู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี
การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลและสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

 
 
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์  – บริการขุดเจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างรับปรึกษางานระบบประปาอุบลราชธานี อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท 
– บริการขุดเจาะบาดาลอุบลราชธานี ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น ชมผลงานการเจาะน้ำบาดาล
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต 
– รับปรึกษางานระบบประปาอุบลราชธานี ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอุบลราชธานี ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่ออุบลราชธานี ล้างบ่ออุบลราชธานี ซ่อมแซมบ่ออุบลราชธานี ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 
ติดตั้งโซล่าเซลล์โซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร  น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซลาเซลล์โซล่าเซลล์ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ซับเมิส ระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

 
ที่ถูกหลักต้องเลือกในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมากๆในบางแห่งยังต้องมีเจาะบ่อทดสอบ(Test hole) ดูก่อน 2-3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบเพื่อที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แนวทางการเลือกจุดเจาะทั่วไป ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆมาร่วมพิจารณาด้วย การเจาะบ่อทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ถ้าหากต้องการเลือกจุดเจาะที่ดีที่สุดจะต้องทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อน ซึ่งวิธีนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและระยะเวลาการทำงานน้อย
 
ชนิดของเครื่องเจาะ

รถขุดเจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี


ภาพแสดงการขุดเจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี

 
 
1 การเจาะแบบหัวตอก (Drived point) ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านั้น ปริมาณน้ำที่เจาะได้พอเหมาะที่จะใช้เฉพาะในครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาล อาจจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณน้ำที่สูบได้ เพราะ บางครั้งระดับน้ำอาจจะลดต่ำกว่าระดับตัวหัวตอก
2 เครื่องเจาะแบบใช้น้ำพ่น (Jet Drilling Rig) เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นกรวดทราย หรือแหล่งหินร่วนเท่านั้น หลักการของการเจาะแบบนี้คือการฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดิน แรงดันของน้ำจะดันเอาดินส่วนที่ถูกฉีดให้แตก ไหลปนกับน้ำขึ้นสู่ผิวดิน น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำที่ผสม Bentonite เรียกว่าน้ำโคลน ซึ่งจะช่วยนำเอา เศษตะกอนขึ้นมาและเป็นตัวฉาบผนังบ่อเพื่อป้องกันการพังของผนังบ่อ
3 เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig หรือ Cable tool) สามารถเจาะได้ในหินทุกชนิดไม่ว่าแข็งหรืออ่อน แต่มีโอกาสที่บ่อจะเกิดการพังง่าย จึงควรใส่ท่อกันพัง
4 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig) หลักการคล้ายกับการเจาะแบบใช้พ่น แต่ใช้เครื่องจักรกลแรงคนและมีขนาดใหญ่มากกว่า
5 เครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ (Reverse Rotary Rig) ดัดแปลงมาจากวิธีการของเครื่องเจาะหมุนตรง แต่ในวิธีนี้เราจะปล่อยน้ำไหลลงไปเองทางช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับก้านเจาะ แล้วดูดน้ำโคลนพร้อมทั้งเศษหินเล็กๆ ไหลกลับลงไปในบ่อเก็บน้ำ เหมาะที่จะเจาะในชั้นหินร่วนหรือชั้นดินอ่อน สามารถเจาะได้บ่อขนาดใหญ่
6 เครื่องเจาะผสมแบบใช้น้ำและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer) เป็นเครื่องเจาะที่สามารถสับเปลี่ยนวิธีการเจาะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเจาะแบบใช้ลมเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง และการเจาะแบบใช้น้ำโคลนเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินที่อ่อน และสามารถได้ทันทีเมื่อเจาะถึงชั้นที่ให้น้ำ
 
1. เรามีทีมช่างเจาะบาดาลที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี   
3. เรามีอุปกรณ์รับเจาะบาดาลที่ทันสมัย
4. เรามีการวิเคราะห์หน้างานก่อนปฎิบัติงานจริง
5. เจาะแล้วไม่ได้น้ำเราไม่คิดเงิน  ในบางพื้นที่
 
  –บริการขุดเจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างบปรึกษางานระบบประปาอุบลราชธานี อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท 
– บริการขุดเจาะบาดาลทำการเกษตรอุบลราชธานี นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– รับปรึกษางานระบบประปาอุบลราชธานี ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
–.ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่ออุบลราชธานี ล้างบ่ออุบลราชธานี ซ่อมแซมบ่ออุบลราชธานี ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 
บริการเจาะน้ําบาดาล
-ช่างเจาะบาดาลอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-รถเจาะบ่อบาดาลอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-เจาะบ่อบาดาลอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-เจาะน้ําบาดาลอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-รับเหมาขุดบ่อบาดาลอุบลราชธานี โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
 
ช่างเจาะน้ำบาดาล โทร/ไลน์ : 062-1705084 ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร น้ำต้นทุนต่ำ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ
น้ําบาดาลอุบลราชธานี,  ช่างเจาะบาดาลอุบลราชธานี,   บ่อบาดาลอุบลราชธานี,  เจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี
บริการเจาะน้ำบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
 
- บริการขุดเจาะบาดาลอุบลราชธานี ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน  
- รับปรึกษางานน้ำบาดาลอุบลราชธานี ทำระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท 
- การช่างขุดเจาะบาดาลอุบลราชธานี สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
- เจาะบาดาลอุบลราชธานี หาน้ำใช้ให้โครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
- รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอุบลราชธานี ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล


โดย tutorsob
วันที่ 13 ส.ค. 63 13:47 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 382 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 382 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย tutorsob
รับเจาะบาดาล ติดต่อ ช่างเจาะบาดาล               
ช่างเจาะน้ำบาดาล โทร/ไลน์ : 062-1705084 ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร น้ำต้นทุนต่ำ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ
น้ําบาดาลอุบลราชธานี,  ช่างเจาะบาดาลอุบลราชธานี,   บ่อบาดาลอุบลราชธานี,  เจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี
บริการเจาะน้ำบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
 
บริการรับเจาะบาดาลในพื้นที่
- บริการขุดเจาะบาดาลอุบลราชธานี ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน  
- รับปรึกษางานน้ำบาดาลอุบลราชธานี ทำระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท 
- การช่างขุดเจาะบาดาลอุบลราชธานี สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
- เจาะบาดาลอุบลราชธานี หาน้ำใช้ให้โครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
- รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอุบลราชธานี ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลอุบลราชธานี ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่ ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
- ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่ออุบลราชธานี ล้างบ่ออุบลราชธานี ซ่อมแซมบ่ออุบลราชธานี ราคาเป็นกันเอง
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลอุบลราชธานี
- บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
- เจาะแล้วไม่ได้น้ำเราไม่คิดเงิน  ในบางพื้นที่
 
รับเจาะบาดาลอุบลราชธานี
 รับเจาะบาดาล อำเภอนาตาล
รับเจาะบาดาลตำบลกองโพน 
รับเจาะบาดาลตำบลนาตาล 
รับเจาะบาดาลตำบลพะลาน 
รับเจาะบาดาลตำบลพังเคน
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอนาเยีย
รับเจาะบาดาลตำบลนาดี 
รับเจาะบาดาลตำบลนาเยีย 
รับเจาะบาดาลตำบลนาเรือง
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอน้ำขุ่น
รับเจาะบาดาลตำบลขี้เหล็ก 
รับเจาะบาดาลตำบลตาเกา 
รับเจาะบาดาลตำบลโคกสะอาด 
รับเจาะบาดาลตำบลไพบูลย์
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอสว่างวีระวงศ์
รับเจาะบาดาลตำบลท่าช้าง 
รับเจาะบาดาลตำบลบุ่งมะแลง 
รับเจาะบาดาลตำบลสว่าง 
รับเจาะบาดาลตำบลแก่งโดม
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอเหล่าเสือโก้ก
รับเจาะบาดาลตำบลหนองบก 
รับเจาะบาดาลตำบลเหล่าเสือโก้ก 
รับเจาะบาดาลตำบลแพงใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลโพนเมือง
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอกุดข้าวปุ้น
รับเจาะบาดาลตำบลกาบิน 
รับเจาะบาดาลตำบลข้าวปุ้น 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองทันน้ำ 
รับเจาะบาดาลตำบลแก่งเค็ง 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนสวาง
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอดอนมดแดง
รับเจาะบาดาลตำบลคำไฮใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลดอนมดแดง 
รับเจาะบาดาลตำบลท่าเมือง 
รับเจาะบาดาลตำบลเหล่าแดง
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอตระการพืชผล
รับเจาะบาดาลตำบลกระเดียน 
รับเจาะบาดาลตำบลกุดยาลวน 
รับเจาะบาดาลตำบลกุศกร 
รับเจาะบาดาลตำบลขามเปี้ย 
รับเจาะบาดาลตำบลขุหลุ 
รับเจาะบาดาลตำบลคอนสาย 
รับเจาะบาดาลตำบลคำเจริญ 
รับเจาะบาดาลตำบลตระการ 
รับเจาะบาดาลตำบลตากแดด 
รับเจาะบาดาลตำบลถ้ำแข้ 
รับเจาะบาดาลตำบลท่าหลวง 
รับเจาะบาดาลตำบลนาพิน 
รับเจาะบาดาลตำบลนาสะไม 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านแดง 
รับเจาะบาดาลตำบลสะพือ 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองเต่า 
รับเจาะบาดาลตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา 
รับเจาะบาดาลตำบลเกษม 
รับเจาะบาดาลตำบลเซเป็ด 
รับเจาะบาดาลตำบลเป้า 
รับเจาะบาดาลตำบลโคกจาน 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนกุง 
รับเจาะบาดาลตำบลไหล่ทุ่ง
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอตาลสุม
รับเจาะบาดาลตำบลคำหว้า 
รับเจาะบาดาลตำบลจิกเทิง 
รับเจาะบาดาลตำบลตาลสุม 
รับเจาะบาดาลตำบลนาคาย 
รับเจาะบาดาลตำบลสำโรง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองกุง
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอทุ่งศรีอุดม
รับเจาะบาดาลตำบลกุดเรือ 
รับเจาะบาดาลตำบลนาห่อม 
รับเจาะบาดาลตำบลนาเกษม 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองอ้ม 
รับเจาะบาดาลตำบลโคกชำแระ
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอนาจะหลวย
รับเจาะบาดาลตำบลนาจะหลวย 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านตูม 
รับเจาะบาดาลตำบลพรสวรรค์ 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนสมบูรณ์ 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนสวรรค์ 
รับเจาะบาดาลตำบลโสกแสง
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอน้ำยืน
รับเจาะบาดาลตำบลบุเปือย 
รับเจาะบาดาลตำบลยาง 
รับเจาะบาดาลตำบลยางใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลสีวิเชียร 
รับเจาะบาดาลตำบลเก่าขาม 
รับเจาะบาดาลตำบลโซง 
รับเจาะบาดาลตำบลโดมประดิษฐ์
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอบุณฑริก
รับเจาะบาดาลตำบลคอแลน 
รับเจาะบาดาลตำบลนาโพธิ์ 
รับเจาะบาดาลตำบลบัวงาม 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านแมด
รับเจาะบาดาลตำบลหนองสะโน 
รับเจาะบาดาลตำบลห้วยข่า 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนค้อ 
รับเจาะบาดาลตำบลโพนงาม
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอพิบูลมังสาหาร
รับเจาะบาดาลตำบลกุดชมภู 
รับเจาะบาดาลตำบลดอนจิก 
รับเจาะบาดาลตำบลทรายมูล 
รับเจาะบาดาลตำบลนาโพธิ์ 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านแขม 
รับเจาะบาดาลตำบลพิบูล 
รับเจาะบาดาลตำบลระเว 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองบัวฮี 
รับเจาะบาดาลตำบลอ่างศิลา 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนกลาง 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนกาหลง 
รับเจาะบาดาลตำบลโพธิ์ศรี 
รับเจาะบาดาลตำบลโพธิ์ไทร 
รับเจาะบาดาลตำบลไร่ใต้
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอม่วงสามสิบ
รับเจาะบาดาลตำบลดุมใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลนาเลิง 
รับเจาะบาดาลตำบลม่วงสามสิบ 
รับเจาะบาดาลตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 
รับเจาะบาดาลตำบลยางโยภาพ 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองช้างใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองฮาง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองเมือง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองเหล่า 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองไข่นก 
รับเจาะบาดาลตำบลเตย 
รับเจาะบาดาลตำบลเหล่าบก 
รับเจาะบาดาลตำบลโพนแพง 
รับเจาะบาดาลตำบลไผ่ใหญ่
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอวารินชำราบ
รับเจาะบาดาลตำบลคำขวาง 
รับเจาะบาดาลตำบลคำน้ำแซบ 
รับเจาะบาดาลตำบลคูเมือง 
รับเจาะบาดาลตำบลท่าลาด 
รับเจาะบาดาลตำบลธาตุ 
รับเจาะบาดาลตำบลบุ่งหวาย 
รับเจาะบาดาลตำบลบุ่งไหม 
รับเจาะบาดาลตำบลวารินชำราบ 
รับเจาะบาดาลตำบลสระสมิง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองกินเพล 
รับเจาะบาดาลตำบลห้วยขะยุง 
รับเจาะบาดาลตำบลเมืองศรีไค 
รับเจาะบาดาลตำบลแสนสุข 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนผึ้ง 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนโหนน 
รับเจาะบาดาลตำบลโพธิ์ใหญ่
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอศรีเมืองใหม่
รับเจาะบาดาลตำบลคำไหล 
รับเจาะบาดาลตำบลดอนใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลตะบ่าย 
รับเจาะบาดาลตำบลนาคำ 
รับเจาะบาดาลตำบลนาเลิน 
รับเจาะบาดาลตำบลลาดควาย 
รับเจาะบาดาลตำบลวาริน 
รับเจาะบาดาลตำบลสงยาง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนามแท่ง 
รับเจาะบาดาลตำบลเอือดใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลแก้งกอก
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอสำโรง
รับเจาะบาดาลตำบลขามป้อม 
รับเจาะบาดาลตำบลค้อน้อย 
รับเจาะบาดาลตำบลบอน 
รับเจาะบาดาลตำบลสำโรง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองไฮ 
รับเจาะบาดาลตำบลโคกก่อง 
รับเจาะบาดาลตำบลโคกสว่าง 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนกลาง 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนกาเล็น
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอสิรินธร
รับเจาะบาดาลตำบลคันไร่ 
รับเจาะบาดาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
รับเจาะบาดาลตำบลช่องเม็ก 
รับเจาะบาดาลตำบลนิคมลำโดมน้อย 
รับเจาะบาดาลตำบลฝางคำ 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนก่อ
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอเขมราฐ
รับเจาะบาดาลตำบลขามป้อม 
รับเจาะบาดาลตำบลนาแวง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองนกทา 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองผือ 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองสิม 
รับเจาะบาดาลตำบลหัวนา 
รับเจาะบาดาลตำบลเขมราฐ 
รับเจาะบาดาลตำบลเจียด 
รับเจาะบาดาลตำบลแก้งเหนือ
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอเขื่องใน
รับเจาะบาดาลตำบลกลางใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลก่อเอ้ 
รับเจาะบาดาลตำบลค้อทอง 
รับเจาะบาดาลตำบลชีทวน 
รับเจาะบาดาลตำบลท่าไห 
รับเจาะบาดาลตำบลธาตุน้อย 
รับเจาะบาดาลตำบลนาคำใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านกอก 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านไทย 
รับเจาะบาดาลตำบลยางขี้นก 
รับเจาะบาดาลตำบลศรีสุข 
รับเจาะบาดาลตำบลสร้างถ่อ 
รับเจาะบาดาลตำบลสหธาตุ 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองเหล่า 
รับเจาะบาดาลตำบลหัวดอน 
รับเจาะบาดาลตำบลเขื่องใน 
รับเจาะบาดาลตำบลแดงหม้อ 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนรัง
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอเดชอุดม
รับเจาะบาดาลตำบลกลาง 
รับเจาะบาดาลตำบลกุดประทาย 
รับเจาะบาดาลตำบลคำครั่ง 
รับเจาะบาดาลตำบลตบหู 
รับเจาะบาดาลตำบลทุ่งเทิง 
รับเจาะบาดาลตำบลท่าโพธิ์ศรี 
รับเจาะบาดาลตำบลนากระแซง 
รับเจาะบาดาลตำบลนาส่วง 
รับเจาะบาดาลตำบลนาเจริญ 
รับเจาะบาดาลตำบลบัวงาม 
รับเจาะบาดาลตำบลป่าโมง 
รับเจาะบาดาลตำบลสมสะอาด 
รับเจาะบาดาลตำบลเมืองเดช 
รับเจาะบาดาลตำบลแก้ง 
รับเจาะบาดาลตำบลโนนสมบูรณ์ 
รับเจาะบาดาลตำบลโพนงาม
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอเมือง
รับเจาะบาดาลตำบลกระโสบ 
รับเจาะบาดาลตำบลกุดลาด 
รับเจาะบาดาลตำบลขามใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลขี้เหล็ก 
รับเจาะบาดาลตำบลปทุม 
รับเจาะบาดาลตำบลปะอาว 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองขอน 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองบ่อ 
รับเจาะบาดาลตำบลหัวเรือ 
รับเจาะบาดาลตำบลแจระแม 
รับเจาะบาดาลตำบลในเมือง 
รับเจาะบาดาลตำบลไร่น้อย
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอโขงเจียม
รับเจาะบาดาลตำบลนาโพธิ์กลาง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองแสงใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลห้วยยาง 
รับเจาะบาดาลตำบลห้วยไผ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลโขงเจียม
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอโพธิ์ไทร
รับเจาะบาดาลตำบลม่วงใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลสองคอน 
รับเจาะบาดาลตำบลสารภี 
รับเจาะบาดาลตำบลสำโรง 
รับเจาะบาดาลตำบลเหล่างาม 
รับเจาะบาดาลตำบลโพธิ์ไทร

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ