ตั้งกระทู้ใหม่

เจาะน้ําบาดาลสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร


ลบ แก้ไข

ช่างเจาะบาดาลจังหวัดสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084


-ช่างเจาะบาดาลสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-รถเจาะบ่อบาดาลสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-เจาะบ่อบาดาลสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-เจาะน้ําบาดาลสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-รับเหมาขุดบ่อบาดาลสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง

 


 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน 
 
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผ ู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี
การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลและสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

 
 
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์  – บริการขุดเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์ เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างรับปรึกษางานระบบประปาสุรินทร์ อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท 
– บริการขุดเจาะบาดาลสุรินทร์ ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น ชมผลงานการเจาะน้ำบาดาล
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต 
– รับปรึกษางานระบบประปาสุรินทร์ ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
 
ติดตั้งโซล่าเซลล์โซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร  น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซลาเซลล์โซล่าเซลล์ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ซับเมิส ระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

 
ที่ถูกหลักต้องเลือกในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมากๆในบางแห่งยังต้องมีเจาะบ่อทดสอบ(Test hole) ดูก่อน 2-3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบเพื่อที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แนวทางการเลือกจุดเจาะทั่วไป ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆมาร่วมพิจารณาด้วย การเจาะบ่อทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ถ้าหากต้องการเลือกจุดเจาะที่ดีที่สุดจะต้องทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อน ซึ่งวิธีนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและระยะเวลาการทำงานน้อย
 
ชนิดของเครื่องเจาะ

รถขุดเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์


ภาพแสดงการขุดเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์

 
 
1 การเจาะแบบหัวตอก (Drived point) ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านั้น ปริมาณน้ำที่เจาะได้พอเหมาะที่จะใช้เฉพาะในครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาล อาจจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณน้ำที่สูบได้ เพราะ บางครั้งระดับน้ำอาจจะลดต่ำกว่าระดับตัวหัวตอก
2 เครื่องเจาะแบบใช้น้ำพ่น (Jet Drilling Rig) เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นกรวดทราย หรือแหล่งหินร่วนเท่านั้น หลักการของการเจาะแบบนี้คือการฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดิน แรงดันของน้ำจะดันเอาดินส่วนที่ถูกฉีดให้แตก ไหลปนกับน้ำขึ้นสู่ผิวดิน น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำที่ผสม Bentonite เรียกว่าน้ำโคลน ซึ่งจะช่วยนำเอา เศษตะกอนขึ้นมาและเป็นตัวฉาบผนังบ่อเพื่อป้องกันการพังของผนังบ่อ
3 เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig หรือ Cable tool) สามารถเจาะได้ในหินทุกชนิดไม่ว่าแข็งหรืออ่อน แต่มีโอกาสที่บ่อจะเกิดการพังง่าย จึงควรใส่ท่อกันพัง
4 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig) หลักการคล้ายกับการเจาะแบบใช้พ่น แต่ใช้เครื่องจักรกลแรงคนและมีขนาดใหญ่มากกว่า
5 เครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ (Reverse Rotary Rig) ดัดแปลงมาจากวิธีการของเครื่องเจาะหมุนตรง แต่ในวิธีนี้เราจะปล่อยน้ำไหลลงไปเองทางช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับก้านเจาะ แล้วดูดน้ำโคลนพร้อมทั้งเศษหินเล็กๆ ไหลกลับลงไปในบ่อเก็บน้ำ เหมาะที่จะเจาะในชั้นหินร่วนหรือชั้นดินอ่อน สามารถเจาะได้บ่อขนาดใหญ่
6 เครื่องเจาะผสมแบบใช้น้ำและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer) เป็นเครื่องเจาะที่สามารถสับเปลี่ยนวิธีการเจาะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเจาะแบบใช้ลมเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง และการเจาะแบบใช้น้ำโคลนเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินที่อ่อน และสามารถได้ทันทีเมื่อเจาะถึงชั้นที่ให้น้ำ
 
1. เรามีทีมช่างเจาะบาดาลที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี   
3. เรามีอุปกรณ์รับเจาะบาดาลที่ทันสมัย
4. เรามีการวิเคราะห์หน้างานก่อนปฎิบัติงานจริง
5. เจาะแล้วไม่ได้น้ำเราไม่คิดเงิน  ในบางพื้นที่
 
  –บริการขุดเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์ เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างบปรึกษางานระบบประปาสุรินทร์ อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท 
– บริการขุดเจาะบาดาลทำการเกษตรสุรินทร์ นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– รับปรึกษางานระบบประปาสุรินทร์ ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
–.ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อสุรินทร์ ล้างบ่อสุรินทร์ ซ่อมแซมบ่อสุรินทร์ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
 
บริการเจาะน้ําบาดาล
-ช่างเจาะบาดาลสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-รถเจาะบ่อบาดาลสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-เจาะบ่อบาดาลสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-เจาะน้ําบาดาลสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
-รับเหมาขุดบ่อบาดาลสุรินทร์ โทร/ไลน์ : 062-1705084ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
 
ช่างเจาะน้ำบาดาล โทร/ไลน์ : 062-1705084 ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร น้ำต้นทุนต่ำ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ
น้ําบาดาลสุรินทร์,  ช่างเจาะบาดาลสุรินทร์,   บ่อบาดาลสุรินทร์,  เจาะน้ำบาดาลสุรินทร์
บริการเจาะน้ำบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
 
- บริการขุดเจาะบาดาลสุรินทร์ ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน  
- รับปรึกษางานน้ำบาดาลสุรินทร์ ทำระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท 
- การช่างขุดเจาะบาดาลสุรินทร์ สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
- เจาะบาดาลสุรินทร์ หาน้ำใช้ให้โครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
- รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลสุรินทร์ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสุรินทร์ ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่ ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
- ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อสุรินทร์ ล้างบ่อสุรินทร์ ซ่อมแซมบ่อสุรินทร์ ราคาเป็นกันเอง
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล


โดย tutorsob
วันที่ 13 ส.ค. 63 13:35 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 213 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 213 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย tutorsob
รับเจาะบาดาล ติดต่อ ช่างเจาะบาดาล               
ช่างเจาะน้ำบาดาล โทร/ไลน์ : 062-1705084 ช่างเจาะบาดาลเพื่อเกษตร น้ำต้นทุนต่ำ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ
น้ําบาดาลสุรินทร์,  ช่างเจาะบาดาลสุรินทร์,   บ่อบาดาลสุรินทร์,  เจาะน้ำบาดาลสุรินทร์
บริการเจาะน้ำบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก  บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท  ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
 
บริการรับเจาะบาดาลในพื้นที่
- บริการขุดเจาะบาดาลสุรินทร์ ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน  
- รับปรึกษางานน้ำบาดาลสุรินทร์ ทำระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท 
- การช่างขุดเจาะบาดาลสุรินทร์ สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
- เจาะบาดาลสุรินทร์ หาน้ำใช้ให้โครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ 
- รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลสุรินทร์ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสุรินทร์ ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่ ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
- ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อสุรินทร์ ล้างบ่อสุรินทร์ ซ่อมแซมบ่อสุรินทร์ ราคาเป็นกันเอง
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลสุรินทร์
- บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
- เจาะแล้วไม่ได้น้ำเราไม่คิดเงิน  ในบางพื้นที่

 
รับเจาะบาดาลสุรินทร์
 รับเจาะบาดาล อำเภอพนมดงรัก
รับเจาะบาดาลตำบลจีกแดก 
รับเจาะบาดาลตำบลตาเมียง 
รับเจาะบาดาลตำบลบักได 
รับเจาะบาดาลตำบลโคกกลาง
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอศรีณรงค์
รับเจาะบาดาลตำบลณรงค์ 
รับเจาะบาดาลตำบลตรวจ 
รับเจาะบาดาลตำบลศรีสุข 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองแวง 
รับเจาะบาดาลตำบลแจนแวน
 
  รับเจาะบาดาล อำเภอเขวาสินรินทร์
รับเจาะบาดาลตำบลตากูก 
รับเจาะบาดาลตำบลบึง 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านแร่ 
รับเจาะบาดาลตำบลปราสาททอง 
รับเจาะบาดาลตำบลเขวาสินรินทร์
 
  รับเจาะบาดาล อำเภอโนนนารายณ์
รับเจาะบาดาลตำบลคำผง 
รับเจาะบาดาลตำบลระเวียง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองหลวง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองเทพ 
รับเจาะบาดาลตำบลโนน
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอกาบเชิง
รับเจาะบาดาลตำบลกาบเชิง 
รับเจาะบาดาลตำบลคูตัน 
รับเจาะบาดาลตำบลด่าน
รับเจาะบาดาลตำบลตะเคียน 
รับเจาะบาดาลตำบลแนงมุด 
รับเจาะบาดาลตำบลโคกตะเคียน
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอจอมพระ
รับเจาะบาดาลตำบลกระหาด 
รับเจาะบาดาลตำบลจอมพระ 
รับเจาะบาดาลตำบลชุมแสง 
รับเจาะบาดาลตำบลบุแกรง 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านผือ 
รับเจาะบาดาลตำบลลุ่มระวี 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองสนิท 
รับเจาะบาดาลตำบลเป็นสุข 
รับเจาะบาดาลตำบลเมืองลีง
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอชุมพลบุรี
รับเจาะบาดาลตำบลกระเบื้อง 
รับเจาะบาดาลตำบลชุมพลบุรี 
รับเจาะบาดาลตำบลนาหนองไผ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลยะวึก 
รับเจาะบาดาลตำบลศรีณรงค์
รับเจาะบาดาล ตำบลสระขุด 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองเรือ 
รับเจาะบาดาลตำบลเมืองบัว 
รับเจาะบาดาลตำบลไพรขลา
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอท่าตูม
รับเจาะบาดาลตำบลกระโพ 
รับเจาะบาดาลตำบลทุ่งกุลา 
รับเจาะบาดาลตำบลท่าตูม 
รับเจาะบาดาลตำบลบะ 
รับเจาะบาดาลตำบลบัวโคก 
รับเจาะบาดาลตำบลพรมเทพ 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองบัว 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองเมธี 
รับเจาะบาดาลตำบลเมืองแก 
รับเจาะบาดาลตำบลโพนครก
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอบัวเชด
รับเจาะบาดาลตำบลจรัส 
รับเจาะบาดาลตำบลตาวัง 
รับเจาะบาดาลตำบลบัวเชด 
รับเจาะบาดาลตำบลสะเดา 
รับเจาะบาดาลตำบลสำเภาลูน 
รับเจาะบาดาลตำบลอาโพน
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอปราสาท
รับเจาะบาดาลตำบลกังแอน 
รับเจาะบาดาลตำบลกันตรวจระมวล 
รับเจาะบาดาลตำบลตานี 
รับเจาะบาดาลตำบลตาเบา 
รับเจาะบาดาลตำบลทมอ 
รับเจาะบาดาลตำบลทุ่งมน 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านพลวง 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านไทร 
รับเจาะบาดาลตำบลประทัดบุ 
รับเจาะบาดาลตำบลปราสาททนง 
รับเจาะบาดาลตำบลปรือ 
รับเจาะบาดาลตำบลสมุด 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลเชื้อเพลิง 
รับเจาะบาดาลตำบลโคกยาง 
รับเจาะบาดาลตำบลโคกสะอาด 
รับเจาะบาดาลตำบลโชคนาสาม 
รับเจาะบาดาลตำบลไพล
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอรัตนบุรี
รับเจาะบาดาลตำบลกุดขาคีม 
รับเจาะบาดาลตำบลดอนแรด 
รับเจาะบาดาลตำบลทับใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลธาตุ 
รับเจาะบาดาลตำบลน้ำเขียว 
รับเจาะบาดาลตำบลยางสว่าง 
รับเจาะบาดาลตำบลรัตนบุรี 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองบัวทอง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองบัวบาน 
รับเจาะบาดาลตำบลเบิด 
รับเจาะบาดาลตำบลแก 
รับเจาะบาดาลตำบลไผ่
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอลำดวน
รับเจาะบาดาลตำบลตระเปียงเตีย 
รับเจาะบาดาลตำบลตรำดม 
รับเจาะบาดาลตำบลลำดวน 
รับเจาะบาดาลตำบลอู่โลก 
รับเจาะบาดาลตำบลโชคเหนือ
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอศีขรภูมิ
รับเจาะบาดาลตำบลกุดหวาย 
รับเจาะบาดาลตำบลขวาวใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลคาละแมะ 
รับเจาะบาดาลตำบลจารพัต 
รับเจาะบาดาลตำบลช่างปี่ 
รับเจาะบาดาลตำบลตรมไพร 
รับเจาะบาดาลตำบลตรึม 
รับเจาะบาดาลตำบลนารุ่ง 
รับเจาะบาดาลตำบลผักไหม 
รับเจาะบาดาลตำบลยาง 
รับเจาะบาดาลตำบลระแงง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองขวาว 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองบัว 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองเหล็ก 
รับเจาะบาดาลตำบลแตล
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอสนม
รับเจาะบาดาลตำบลนานวน 
รับเจาะบาดาลตำบลสนม 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองระฆัง 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองอียอ 
รับเจาะบาดาลตำบลหัวงัว 
รับเจาะบาดาลตำบลแคน 
รับเจาะบาดาลตำบลโพนโก
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอสังขะ
รับเจาะบาดาลตำบลกระเทียม 
รับเจาะบาดาลตำบลขอนแตก 
รับเจาะบาดาลตำบลดม 
รับเจาะบาดาลตำบลตาคง 
รับเจาะบาดาลตำบลตาตุม 
รับเจาะบาดาลตำบลทับทัน 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านจารย์ 
รับเจาะบาดาลตำบลบ้านชบ 
รับเจาะบาดาลตำบลพระแก้ว 
รับเจาะบาดาลตำบลสะกาด 
รับเจาะบาดาลตำบลสังขะ 
รับเจาะบาดาลตำบลเทพรักษา
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอสำโรงทาบ
รับเจาะบาดาลตำบลกระออม 
รับเจาะบาดาลตำบลประดู่ 
รับเจาะบาดาลตำบลศรีสุข 
รับเจาะบาดาลตำบลสะโน 
รับเจาะบาดาลตำบลสำโรงทาบ 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองฮะ 
รับเจาะบาดาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
รับเจาะบาดาลตำบลหมื่นศรี 
รับเจาะบาดาลตำบลเกาะแก้ว 
รับเจาะบาดาลตำบลเสม็จ
 
 รับเจาะบาดาล อำเภอเมือง
รับเจาะบาดาลตำบลกาเกาะ 
รับเจาะบาดาลตำบลคอโค 
รับเจาะบาดาลตำบลตระแสง 
รับเจาะบาดาลตำบลตั้งใจ 
รับเจาะบาดาลตำบลตาอ็อง 
รับเจาะบาดาลตำบลท่าสว่าง 
รับเจาะบาดาลตำบลนอกเมือง 
รับเจาะบาดาลตำบลนาดี 
รับเจาะบาดาลตำบลนาบัว 
รับเจาะบาดาลตำบลบุฤาษี 
รับเจาะบาดาลตำบลราม 
รับเจาะบาดาลตำบลสลักได 
รับเจาะบาดาลตำบลสวาย
รับเจาะบาดาลตำบลสำโรง 
รับเจาะบาดาลตำบลเฉนียง 
รับเจาะบาดาลตำบลเทนมีย์ 
รับเจาะบาดาลตำบลเพี้ยราม 
รับเจาะบาดาลตำบลเมืองที 
รับเจาะบาดาลตำบลแกใหญ่ 
รับเจาะบาดาลตำบลแสลงพันธ์ 
รับเจาะบาดาลตำบลในเมือง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ