ตั้งกระทู้ใหม่

SKEMA ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาสู่ประเทศจีน ตั้งสถาบันร่วมกับ NAU พร้อมเปิดหลักสูตรป.โท สาขาการประกอบการและนวัตกรรมร่วมกับ XJTU


ลบ แก้ไข

เมื่อเร็ว ๆ นี้ SKEMA Business School ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สองฉบับกับสถาบันวิชาการชั้นนำสองแห่งจากประเทศจีน ได้แก่ Nanjing Audit University (NAU) และ Xian' Jiaotong University (XJTU) หนึ่งในสมาชิก Ivy League อันทรงเกียรติของจีน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด 9 แห่งในประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้อนุมัติข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่ง SKEMA ได้ลงนามร่วมกับ NAU และ XJTU โดยในส่วนของความร่วมมือกับ NAU นั้น จะเป็นการจัดตั้งสถาบันการศึกษาร่วมกัน ขณะที่ความร่วมมือกับ XJTU จะเป็นการจัดทำหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งจะมุ่งเน้นด้านการจัดการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

สถาบันร่วม NAU-SKEMA

NAU-SKEMA Institute จัดตั้งโดย SKEMA Business School ร่วมกับ Nanjing Audit University ซึ่งสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศที่ได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยของจีนนั้น มีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง และ SKEMA เป็นหนึ่งในนั้น

สถาบันแห่งนี้จะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในจีนในเดือนกันยายน 2563 ผ่านทางระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของจีนที่เรียกว่า “เกาเข่า” (Gaokao) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความยาก การสอบเกาเข่าจะช่วยคัดเลือกนักศึกษาจีนจำนวนมากให้เข้าไปศึกษาต่อ ปีละประมาณ 3,000 คน

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ 4 ปี ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรคู่ขนาน 4 หลักสูตร ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีทางเลือกในการประกอบอาชีพตามสายงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- วิศวกรรมการเงิน (Financial engineering)
- การตรวจสอบ (Audit)
- การจัดการข้อมูลและการจัดการระบบสารสนเทศ (Information management and information systems management)
- การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะได้รับปริญญาสองใบ คือ General Undergraduate Diploma of Higher Education จาก NAU และ Global BBA Diploma หลักสูตร 4 ปี จาก SKEMA

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและนวัตกรรม SKEMA-Xian'Jiaotong

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงและผู้นำอุตสาหกรรมในสาขาการประกอบการและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นด้านบิ๊กดาต้าและปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรร่วม 2 ปีจะเริ่มการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวน 60 คนต่อปี ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับ "Bac+3" หรือ "Bac+5" ของฝรั่งเศส และเมื่อศึกษาจนจบหลักสูตร 2 ปี นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจาก SKEMA (วท.ม.) และจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน

Alice Guilhon ผู้บริหารของ SKEMA Business School กล่าวว่า “โครงการความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างฝรั่งเศสและจีนที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ดิฉันรู้สึกยินดีที่ SKEMA ได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ SKY25 ของสถาบันเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระดับสากล ควบคู่ไปกับการเปิดศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ผ่านการทำข้อตกลงกับสถาบันที่ดีที่สุดโลก”

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1218912/SKEMA_Business_School_campus.jpg 
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1218913/SKEMA_Business_School_Logo.jpgโดย IQ Pai-Skool
วันที่ 29 ก.ค. 63 10:42 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 200 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 200 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ