ตั้งกระทู้ใหม่

EIC เปิดรับสมัครรอบที่สอง! หลักสูตรปริญญาโท สาขา Entertainment Innovation เพื่อคนวงการบันเทิงยุค 4.0!


ลบ แก้ไข


เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป และโลกของการทำงานต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยี เพื่อที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญ มาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับวงการสื่อและการบันเทิงที่ต้องการการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) ในความร่วมมือของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie Mellon University) สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและศิลปะระดับโลก จึงได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทด้านนวัตกรรมบันเทิง (Entertainment Innovation) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำของผู้ที่สนใจในวงการสื่อและการบันเทิง นำเทคโนโลยีมาสร้างโปรเจคและองค์ความรู้ใหม่ ฝึกงานลงสนามจริงกับบริษัทแนวหน้าของประเทศไทยด้าน สื่อ ดนตรี ทีวี/ภาพยนต์ เกมส์ และการแสดงศิลปะ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 โดยผู้สมัครปีการศึกษาเทอม Fall 2020 นี้จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา (Merit Scholarship for Professional Accomplishments) ถ้าหากมี portfolio หรือโปรไฟล์ที่โดดเด่นอีกด้วย
  

หลักสูตรสหวิทยาการนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ศูนย์นวัตกรรมบันเทิง (Entertainment Innovation Center หรือ EIC) ภายใต้มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล โดยเปิดรับนักศึกษาจากหลากหลายพื้นหลังและความเชี่ยวชาญ โดยการเรียนการสอนเน้นพัฒนาความเป็นผู้นำในแบบนักเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technologist) ผ่านวิชาต่างๆ เช่น “Fundamentals of the EIC” ปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยี พร้อมรับฟังการบรรยาย จากอาจารย์รับเชิญผู้เป็นผู้นำในวงการทั้งประเทศไทยและระดับโลก — “Building Virtual World” สร้างโลกเสมือนของตัวเองทุกๆ 2 สัปดาห์ผ่านการใช้เทคโนโลยี VR/AR ร่วมกับทีมนักศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้ง Programming, Creative, และ Art and Design — “Visual Storytelling” เรียนรู้ศาสตร์ของการเล่าเรื่องด้วยภาพในแบบของคนทำหนัง โดยนักศึกษาจะได้ทำโปรเจ็คหนังสั้น และทดลองบอกเล่าเรื่องราวผ่าน Visual Media — “Improvisational Acting” เรียนรู้เทคนิคการแสดงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน เพื่อทำให้การทำโปรเจคสหวิทยาการอย่าง Capstone Project และการทำงานกับองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังพัฒนาความมั่นใจและทักษะการสื่อสาร ที่นำไปสู่การระดมความคิดร่วมกัน และนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้จริง

 


 

นอกจากการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษา EIC จะได้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ผ่าน Capstone Project พัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีอย่าง AR/VR และ immersive experience ร่วมกับองค์กรพันธมิตรของสถาบันและผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะนักศึกษาจะได้แสดงความสามารถต่อบริษัทชั้นนำที่ ถ้าหากเข้าตาและเกิดความต้องการไอเดีย ก็อาจได้งานจากโปรเจคเลยก็ได้ 
 

หลังสำเร็จหลักสูตรปริญญาโท Entertainment Innovation แล้ว นักศึกษาจะได้รับทั้งองค์ความรู้ใหม่ จากอาจารย์ระดับประเทศและระดับโลก ประสบการณ์การทำงานกับองค์กร และเครือข่ายในวงการบันเทิงและอุตสาหกรรมมากมาย พร้อมกับได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับความความสำเร็จในอนาคตที่มากขึ้นเป็นทวีคูณ 

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามหลักสูตร EIC ได้ที่ Facebook: EIC Thailand ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @eicthailand โทร. 065 878 5000 และติดต่อสมัครเรียนได้ที่ http://eic.cmkl.ac.th 
 

ABOUT CMKL University

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ แบบสถาบันร่วม (Joint Institute) จากการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรในวิชาวิศวคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และงานวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบ

มหาวิทยาลัย คาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก ตั้งอยู่ที่เมืองพิตซ์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลงานโดดเด่นระดับโลก ทั้งในเรื่องการผลิตรถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle) การคิดค้นโปรแกรม Java และการพัฒนา AI ชิ้นแรกของโลกที่เป็นจุดเริ่มต้นให้คอมพิวเตอร์คิดและแก้ไขปัญหาได้คล้ายมนุษย์จนเกิดประโยชน์ในวงการต่างๆมากมาย ทั้งในแวดวงธุรกิจ การแพทย์ และการพัฒนาสังคมของโลก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เป็นสถาบันอุดมศึกษามีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และสถาปัตยกรรมอันดับต้นๆของไทย ผู้สร้างผลงานโดดเด่นมากมายทั้ง รถไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย บุคลากรคนไทยคนแรกที่ได้เดินทางไปสำรวจอวกาศ ออกแบบชิ้นส่วนรถไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกให้ญี่ปุ่น และผลงานอื่นๆอีกนับพันโครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) สาขานวัตกรรมบันเทิง (Entertainment Innovation) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่อง AR/VR, Immersive Technology, Interactive Entertainment, และด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical and Computer Engineering) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่อง AI, Blockchain, Data Analytics, Cyber Security โดยใช้หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มีเป้าหมายในการช่วยสร้างเครือข่ายและเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติม:
www.cmkl.ac.th  
 โดย IQ Pai-Skool
วันที่ 8 พ.ค. 63 12:10 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 351 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 351 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ