ตั้งกระทู้ใหม่

Eye Level มอบรางวัล Eye Level Literary Award ครั้งที่ 27 ให้นักเขียนรุ่นเยาว์มากพรสวรรค์จากทั่วโลก


ลบ แก้ไข

  Eye Level ผู้นำในอุตสาหกรรมการศึกษาระดับโลก ประสบความสำเร็จในการจัดพิธีมอบรางวัล Eye Level Literary Award ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ณ Eye Level Hall ในสำนักงานใหญ่ประจำเกาหลีของบริษัท Daekyo


          รางวัล Eye Level Literary Award (ELLA) ยกย่องความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเลิศด้านการเขียนของเด็ก ๆ ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา สำหรับปีนี้ เด็ก ๆ กว่า 15,000 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี สหรัฐอเมริกา จีน (ฮ่องกง) มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเมียนมาร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยในการแข่งขันระดับโลก นักเรียนอายุ 4-9 ปี กว่า 5,100 คน ได้แสดงฝีมือวาดภาพพร้อมเขียนคำบรรยาย 50 คำตามหัวข้อที่กำหนด โดยเด็กเล็กแข่งขันในหัวข้อ "My Hobby" ส่วนเด็กโตแข่งขันในหัวข้อ "If I Could Change One Thing in the World"


          ผู้ชนะระดับโลกรวม 6 คน (เด็กเล็ก 3 คน และเด็กโต 3 คน) พร้อมผู้ปกครองหนึ่งคน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่เกาหลี โดยผู้ชนะในปีนี้ ได้แก่ Shi Zhan Lim (มาเลเซีย), Zhao Zixi (ฮ่องกง), Karl Theodore (อินโดนีเซีย), Brielle Michaella T. Mac (ฟิลิปปินส์), Gia Giridhar (สหรัฐอเมริกา) และ Mithil Sai S. (อินเดีย) ได้เดินทางมาทัศนศึกษาที่กรุงโซลเป็นเวลาสามวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


          หลังพิธีมอบรางวัล Eye Level จะบริจาคเงิน 1 ดอลลาร์ต่อเด็ก 1 คนที่สมัครเข้าร่วมการประกวด Eye Level Literary Award ให้แก่องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ทั่วโลกผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษา สุขภาพ และเศรษฐกิจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ สงคราม และความขัดแย้งต่าง ๆ โดยการบริจาคครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ World Youth & Culture Foundation และมูลนิธิ Daekyo Culture Foundation


          เกี่ยวกับ Eye Level

          ณ ปี 2562 มีเด็กมากกว่า 2 ล้านคน จาก 20 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมหลักสูตรของ Eye Level

          หลักปรัชญาการสอนของเราเริ่มจากการทำความเข้าใจระดับความรู้ทางวิชาการ ความสนใจส่วนบุคคล และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน จากนั้นจึงทำการสอนตัวต่อตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างชำนาญในทุกแง่มุม เราช่วยบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นนักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง นักคิดวิเคราะห์ และนักเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อความสำเร็จทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน


          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20191210/2665997-1

          คำบรรยายภาพ - พิธีมอบรางวัล Eye Level Literary Award ประจำปี 2562โดย IQ Pai-Skool
วันที่ 11 ธ.ค. 62 17:14 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 185 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 185 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ