ตั้งกระทู้ใหม่

Education Relief Foundation เผยประเทศซีกโลกใต้เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับอนาคต


ลบ แก้ไข

ปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง (Universal Declaration of Balanced and Inclusive Education) ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังผ่านการปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ โดยจะมีการรับรองอย่างเป็นทางการในระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ForumBIE 2030 ครั้งที่สาม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2020 ที่เมืองจิบูตี ประเทศจิบูตี

          สามารถดูข่าวในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.multivu.com/players/uk/8649551-education-relief-foundation-system-future/ 

          ส่วนหนึ่งของพันธสัญญาในปฏิญญาสากลฉบับนี้ระบุว่า การรับรองปฏิญญาจะส่งผลให้มีการจัดทำเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อรองรับความร่วมมือทางเทคนิคและการเงินระดับพหุภาคี ซึ่งจะเป็นกลไกที่ยั่งยืนในการสนับสนุนระบบการศึกษาทั่วโลก 

          ปฏิญญาสากลฉบับนี้ต่อยอดมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับก่อน ๆ โดยเป็นการรวมแนวคิดดังกล่าวเข้าด้วยกัน และนำไปเชื่อมโยงกับแนวคิดใหม่ ๆ จากนั้นบรรจุไว้ในโครงสร้างแบบองค์รวมที่มีความยืดหยุ่นและประกอบด้วย 4 หลักการสำคัญ ได้แก่ Intraculturalism, Transdisciplinarity, Dialecticism และ Contextuality 

          ปฏิญญาสากลฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยการนำของประเทศซีกโลกใต้ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเติมเต็มความต้องการเชิงบริบทของชุมชนและสังคม รวมถึงตอบสนองความต้องการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำทรัพยากรที่จำเป็นมาใช้ร่วมกัน 

          Education Relief Foundation (ERF) เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ไม่แสวงผลกำไร และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา โดยทำหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม รวมถึงวางรากฐานการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ผ่านการพัฒนานโยบาย การสร้างเสริมศักยภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และกิจกรรมอื่น ๆ

          การประชุม ForumBIE 2030 ครั้งแรกจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนธันวาคม 2017 และการประชุม ForumBIE 2030 ครั้งที่สองจัดขึ้นที่เม็กซิโกซิตี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 โดยมีการเปิดตัว Global Guide of Ethics, Principles, Policies, and Practices in Balanced and Inclusive Education และมีการลงนามเบื้องต้นใน International Call for Balanced and Inclusive Education ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดให้มีการเตรียมปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง 

          จนถึงขณะนี้ เอกสาร International Call for Balanced and Inclusive Education มีรายชื่อผู้สนับสนุน 41 รายชื่อ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ สถาบันวิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคม 671 แห่ง จาก 110 ประเทศ

          รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1029420/President_of_Djibouti_and_ERF_President.jpg 
          โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/1029418/ERF_Logo.jpg

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          Etienne Lacombe-Kishibe 
          หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและสื่อมวลชน 
          อีเมล: e.kishibe@educationrelief.org
          โทร: 0041 (0) 22 920 0859 
          มือถือ: 0041 (0) 79 864 2692โดย IQ Pai-Skool
วันที่ 20 พ.ย. 62 15:33 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 155 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 155 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ