ตั้งกระทู้ใหม่

IT ม.ศรีปทุม MOU วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร พร้อมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือ การจัดอาชีวศึกษา พัฒนาผู้เรียนสายอาชีพ


ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่2จากซ้าย) และนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพ ณ หอประชุมเสริญ หรุ่นรักษ์วิทย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การเข้าร่วมลงนามความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาฯในครั้งนี้ ก็เนื่องมาจากการที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้จัดอาชีวศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันผลิต ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสายอาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล สามารถทำงานในขอบข่ายที่ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาคอุตสาหกรรมของประเทศ กอปรกับการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเองมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนงานบริการวิชาการสู่สังคม โดยมีทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม จึงได้ให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในการ MOU ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัย การฝึกอบรม และพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพตลอดจนการจัดการอาชีวศึกษา สู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ยั้งยืน ของประเทศต่อไป ผศ.ดร.ธนา กล่าว
#SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #สมัครเรียน #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #SPUPROUD #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศม.ศรีปทุม


 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 24 มิ.ย. 61 11:39 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 717 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 717 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ