ตั้งกระทู้ใหม่

เด็ก IT SPU คว้ารางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ STEM: Smart DAQ Challenge 2018


ลบ แก้ไขเด็กวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะไอที ม.ศรีปทุม โชว์ความรู้ความสามารถในการผลิตอุปกรณ์เก็บข้อมูล Smart DAQ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย รับโล่และเงินรางวัล จากการแข่งขัน Smart DAQ Challenge 2018 “นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรม SMEs ไทย” จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ นายณัฐวุฒิ  กอแก้วปฐมกุล และ นายธนพัฒน์ เด่นไกรรักษ์ ในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร  และ นายสหวัสส์ ทรัพย์เจริญกูล, นายวีรวัฒน์ แย้มโสม คว้ารางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร จากการเข้าประกวดแข่งขัน Smart DAQ (Smart Data Acquisition) Challenge 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขัน การพัฒนา/ต่อยอด อุปกรณ์รวบรวมข้อมูลจาก Sensor ที่เรียกว่า Smart DAQ (Smart Data Acquilsition) เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นณ ห้องประชุม 1 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางลำภู) กรุงเทพฯ  
จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเอาเเนวคิดไปต่อยอดและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไป อีกทั้งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาจะได้มีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนนักศึกษาสถาบันต่างๆ  และได้แสดงศักยภาพ พร้อมนำความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมา ออกมาปฎิบัติจริง เรียนรู้จริง  เพราะมากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้นอกจากต้องลงมือปฎิบัติจริง  โดยมีทีมคณาจารย์ร่วมเป็นโค้ชที่ปรีกษาโครงการ ได้แก่ ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ดร.สุรชัย ทองแก้ว, ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี และอาจารย์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์
#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ไอทีม.ศรีปทุม #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศม.ศรีปทุม #ITSPU #MakeITYourWay #CPE โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 22 มิ.ย. 61 11:33 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 777 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 777 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ