ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ” จ.สกลนคร


ลบ แก้ไข

โครงการอบรมหลักสูตร 
 
การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ”
 
 
ด้วย สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูล ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 
 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ในการนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเรียนเชิญท่านจัดส่งผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานในการชำระค่าลงทะเบียนมายังสำนักบริการวิชาการโทรสาร๐๔๓-๗๑๐-๖๘๔หรือส่งอีเมล์มา msu.one2556@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการ โทร ๐๘–๗๗๒๔-๒๑๘๙ และ ๐๘–๓๑๔๘-๘๔๙๘  ในวันและเวลาราชการ และสามารถdownload รายละเอียดโครงการได้ที่ www.uniquestmsu.msu.ac.th
 โดย สำนักบริการ วิชาการ มมส.
วันที่ 20 มิ.ย. 61 13:45 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 778 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 778 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ