ตั้งกระทู้ใหม่

ผนึกกำลัง!! สร้างผู้นำนักศึกษาบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ม.ศรีปทุม 3 แห่ง


ลบ แก้ไข
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 แห่ง (ม.ศรีปทุม บางเขน ,ชลบุรี และขอนแก่น) ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี  จำนวน 3 วัน เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นผู้นำ เข้าใจบทบาทหน้าที่คุณลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี รู้จักการเสียสละ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม และเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561
อาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า จากภาวะในปัจจุบัน การทำงานและการดำเนินงานต่างๆ มีความซับซ้อนและมีความยุ่งยากมากขึ้น ดังนั้นการที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน จากหลักการดังกล่าว คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะบัญชี ทั้ง 3 แห่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้นักศึกษาที่เป็นผู้นำได้รู้จักการทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ และได้เรียนรุ้ เข้าใจในบทบาทและลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี สามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำให้มากขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกของความเป็นผู้นำนักศึกษาของคณะบัญชีให้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
และการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาของคณะบัญชี ในครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การเข้ารับการอบรมความเป็นผู้นำ การจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมภาคสนาม ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสา สร้างความเป็นผู้นำนักศึกษา ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การสร้างฝายชะลอน้ำ ณ  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  อาจารย์วัชธนพงศ์ กล่าว
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 15 มิ.ย. 61 10:35 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 256 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 256 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ