ตั้งกระทู้ใหม่

คณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรีเดินทางร่วมพิธิเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชลบุรี


ลบ แก้ไข วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา , ผศ.ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป , ดร.อารีย์ ขันติธรรมกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชลบุรี และบรรยายพิเศษ "โรงเรียนปัจฉิมชล (บางมะโขด) รุ่นที่ 1" ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์ ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี ประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี โดยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับเกียรติจากทางเทศบาลเมืองชลบุรี เรียนเชิญคณาจารย์ทางมหาวิทยาลัยร่วมบรรยายให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุอีกด้วย โดย อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
วันที่ 6 มิ.ย. 61 15:44 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 477 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 477 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ