ตั้งกระทู้ใหม่

ม.ศรีปทุม MOU Andrew Biggs Academy พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 4.0


ลบ แก้ไข
ม.ศรีปทุม ร่วมมือ Andrew Biggs Academy สอนภาษาอังกฤษนักศึกษา สร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่ 4.0 เชื่อสามารถการันตรีความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ให้เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ 4.0 ได้มากยิ่งขึ้น พร้อมยืนยันไม่เพิ่มค่าเล่าเรียน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ โรงเรียน สอนภาษาต่างประเทศ Andrew Biggs Academy ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ พร้อมพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 4.0 ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ นายแอนดรูว์ พีตรี บิ๊กส์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอนดรูว์ บิ๊กส์ จำกัด และนางอสพาภรณ์ พิพัฒน์วิไล ผู้อำนวยการสถาบัน บริษัท แอนดรูว์ บิ๊กส์ จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท แอนดรูว์ บิ๊กส์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาSPU ได้มีโอกาสเรียนรู้กับสถาบันสอนภาษาที่เป็นสากลและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก  นอกจากนี้ยังมีวิธีการสอนนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาที่แตกต่างกัน ให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพและสมรรถนะตรงตามที่อุตสาหกรรมต้องการ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้วย
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชื่อว่าความร่วมมือกับ ในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ชั้นนำอย่างบริษัท แอนดรูว์ บิ๊กส์ จำกัด จนนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช กล่าว
#SPU #SRIPATUM # Andrew Biggs Academy #คณะศิลปศาสตร์ม.ศรีปทุม
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 30 พ.ค. 61 10:07 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 264 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 264 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ