ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Corporate Social Responsibility


ลบ แก้ไข

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน  ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
Corporate Social Responsibility
ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ  ห้อง 11-1208 ชั้น 12 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
รายละเอียด โทร.02 579 1111 ต่อ 3003-4
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 30 พ.ค. 61 09:18 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 210 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 210 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ