ตั้งกระทู้ใหม่

เน้นเป็นผู้นำ ความรู้ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” หลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม ตอบโจทย์คุณได้!!


ลบ แก้ไข

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ระดับปริญญาโท ภาค 1/2561  แล้ว..วันนี้!
สมัครวันนี้ – 31 สิงหาคม 2561  พิเศษ*** รับทุนศึกษาสูงสุด 20,000 บาท
*เงือนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 11 อาคาร 11
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4
 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม
• สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นนำ ของประเทศ
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก และรู้จริงในโลกปฎิบัติ
• สารนิพนธ์รายบุคคล ประกันคุณภาพ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับหลังเรียนจบการศึกษา
• จบเร็วภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)
• กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ
ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี
เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา)
180,000. -  บาท (36 หน่วยกิต)

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 25 พ.ค. 61 10:50 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 211 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 211 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ