ตั้งกระทู้ใหม่

รู้ลึก รู้จริง รู้รอบ รู้ไกล ต้องหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครแล้ว...วันนี้! พร้อมรับทุนสูงสุด 20,000 บาท*


ลบ แก้ไข
หลักสูตรปรัญชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
“รู้ลึก รู้จริง รู้รอบ รู้ไกล
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ระดับปริญญาเอก ภาค 1/2561  แล้ว..วันนี้!
สมัครวันนี้ – 31 สิงหาคม 2561  พิเศษ*** รับทุนศึกษาสูงสุด 20,000 บาท
*เงือนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 11 อาคาร 11
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4
***สมัครได้ทุกวัน
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศรีปทุม
• สร้างนักวิชาการนักคิดนักเขียนและนักวิจัยในระดับสูงของประเทศ
• มีความรอบรู้ระดับสูงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
• สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศ
• วางแผนการศึกษาให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำ หนด
• มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
• เตรียมความพร้อมให้สามารถทำ วิทยานิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ Coursework
• มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
 
ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี
 
เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
 
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (แบ่งชำระ 9 ภาคการศึกษา)
630,000. -  บาท (60 หน่วยกิต)
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 25 พ.ค. 61 09:07 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 182 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 182 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ