ตั้งกระทู้ใหม่

WHY SCHOOL OF LAW SRIPATUM!! ทำไมต้องเลือกเรียน นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม


ลบ แก้ไข
WHY SCHOOL OF LAW SRIPATUM ?
          ทำไมต้องเลือกเรียน คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
เพราะทุกกระบวนการผดุงความยุติธรรมรวมไว้ที่นี่แล้ว!

จุดเด่น
• เปิดสอนนิติศาสตร์มากว่า 47 ปี มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก
• เรียนกับมืออาชีพ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย
• เรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลอง
• ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริง
 
• สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน ศิษย์เก่ามีทุกสาขาอาชีพ
• มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้พิพากษาและอัยการจำนวนมาก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ อีกทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น
- ผู้พิพากษา
- อัยการ
- ทนายความ
- ตำรวจ
- นิติกรทั้งภาครัฐและเอกชน
- ที่ปรึกษากฎหมาย
- เจ้าพนักงานของรัฐในกระทรวงต่างๆ
- เจ้าพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เจ้าของธุรกิจ ฯลฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
สอนกฎหมายสมัยใหม่ ให้เข้าใจได้แบบลึกซึ้ง
เพราะเรียนรู้ของจริง กับตัวจริงในวงการ “กฎหมาย”

สมัครและลงทะเบียนเรียน วันนี้!
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท*
คลิก www.spu.ac.th/apply/law
สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 
หรือ 0614205641-4
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 24 พ.ค. 61 15:18 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 227 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 227 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ