ตั้งกระทู้ใหม่

เพื่อคุณภาพสหกิจศึกษา ! นิเทศสหกิจศึกษา เด็กนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม @สำนักงานนายทหารพระธรรมนูญกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก


ลบ แก้ไข




ดร.สุรีย์ฉาย พลวัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเข้านิเทศงานสหกิจศึกษาของนางสาว ศุจิชนม์ หมู่โสภณ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยศรีปทุม การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานนายทหารพระธรรมนูญ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้อง เพื่อช่วยเหลือ และแนะนำหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ซึ่งภายหลังการตรวจเยี่ยม ได้รับคำชื่นชมจาก พันตรีธนันท์รัฐ นาคะชาต หัวหน้างานว่า นักศึกษานิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ปฎิบัติงานได้จริง มีความขยัน หมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี  ณ สำนักงานนายทหารพระธรรมนูญ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #นิติศาสตร์ม.ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #สหกิจศึกษา




 



โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 23 เม.ย. 61 16:41 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 315 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 315 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่



กระทู้แนะนำ