ตั้งกระทู้ใหม่

คนดีศรีปทุม! ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับรางวัลเกียรติยศ อินทรจักร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑


ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ / ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และกรรมการและเลขานุการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร ในโอกาสเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"อินทรจักร" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาบุคคลสำคัญที่น่ายกย่อง ด้านสังคมสงเคราะห์แห่งปี ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาในฐานะเป็นผู้ที่ฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้รับให้ตระหนักรู้ถึงตนเองว่า ความสำเร็จ คือตัวเองนั้น ได้ผ่านอุปสรรคมาได้อย่างปลอดภัยและเข้มแข็งอันมีภูมิคุ้มกันจนได้มีโอกาสทำคุณงามความดีให้แก่สังคมประเทศชาติ และต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย
ซึ่งภายในงานได้มีผู้มีเกียรติหลายท่าน อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและประธาน ทปอ., รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา และบุคคลสำคัญระดับชาติในสาขาต่างๆ เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
จัดโดย สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน องค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือในภูมิภาค และองค์กรนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อพี่น้องและเด็กยากไร้ชายแดน 
#SPU #48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 3 เม.ย. 61 13:22 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 636 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 636 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ