ตั้งกระทู้ใหม่

เด็กสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง @ผังเมืองกรุงเทพฯ


ลบ แก้ไข
อาจารย์ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร  เพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่องของการเป็นเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการวางผังเมือง ในฐานะที่เป็นบริบททางสถาปัตยกรรม พื้นฐานการวิเคราะห์ที่ตั้ง การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์
ซึ่งสถาปัตยกรรม กับ เมือง เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น การทำความเข้าใจและศึกษาเรื่องของเมืองจึงเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการออกแบบสถาปัตยกรรม Urban Fabrication โดยนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมผังเมืองจำลอง และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษโดยเจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วย
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เต็กสุดขอบ #activeedge SOA+SPU #spuproud #proudtoshare #สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #SOASPU

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 3 เม.ย. 61 11:07 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 268 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 268 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ