ตั้งกระทู้ใหม่

เด็กอินเตอร์ SPU ผนึกกำลัง เด็กจีน จิดอาสาเก็บขยะฟื้นฟูชายหาด คืนความสวยงามให้แหล่งท่องเที่ยว


ลบ แก้ไข
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ นักศึกษา Tongren Preschool Education College จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมโครงการ Study Abroad Program in Thailand @ SPU ทำกิจกรรมจิตอาสา (SIC USR Activity) ร่วมเก็บขยะฟื้นฟูชายหาดและทะเล บริเวณชายหาด อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยองอาจารย์สุรชัย สวนทับทิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เล่าว่า จากการที่ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีการทิ้งขยะลงสู่ทะเลเป็นอันดับ 5 ของโลก  ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีทะเลสวยงาม หาดทรายขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต ติดอันดับโลก โดยจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหล่เข้ามาท่องเที่ยวทางทะเลเป็นจำนวนมากทุกปี 
 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เองก็ได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือมายังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา หรือรณรงค์ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และสวยงามตลอดไป อีกทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของผู้ประกอบการ ชาวเล และนักท่องเที่ยวให้ร่วมกันกำจัดขยะและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างถาวรต่อไปด้วย
อาจารย์สุรชัย  กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม จึงได้จัดโครงการ Study Abroad Program in Thailand @ SPU ขึ้น โดยได้นำนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม และนักศึกษาจาก Tongren Preschool Education College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา (SIC USR Activity) ร่วมแรงร่วมใจกันลงพื้นที่ชายหาดตามเกาะ ในการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล บริเวณชายหาดและทะเล อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฟื้นฟูความสะอาด เตรียมความพร้อมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวทะเลในประเทศไทยช่วงไฮซีซั่น และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ รู้จักการเป็นผู้ให้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะสังคมจะน่าอยู่ก็ด้วยการมีจิตอาสา นั่นเอง
#SIC #SripatumInternationalCollege #วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
#SripatumUniversity #SPUPROUD
 
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 30 มี.ค. 61 11:59 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 304 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 304 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ