ตั้งกระทู้ใหม่

CICM@TU รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ


ลบ แก้ไข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 
ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

- วิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (M.Sc. and Ph.D. in Bioclinical Sciences)
- การแพทย์บูรณาการ (M.Sc. and Ph.D. in Integrative Medicine)
- ตจวิทยา (M.Sc. in Dermatology)
- พฤฒาวิทยาสังคม (M.Sc. in Social Gerontology)
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cicm.tu.ac.th โดย CICM Thammasat
วันที่ 5 มี.ค. 61 10:16 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 875 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 875 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ