ตั้งกระทู้ใหม่

ผู้บริหารสำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม รับฟังรายงานสรุปการฝึกงาน นศ.ม.ราชภัฎจันทรเกษม


ลบ แก้ไข
ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  พร้อมทีมงานบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด SPU  เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานการฝึกงาน ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.spu.ac.th/department/library/act/1323/
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 22 ก.พ. 61 13:20 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 234 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 234 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ