ตั้งกระทู้ใหม่

ผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ ปันสู่น้อง! กับเด็กการจัดการเรือสำราญ ม.ศรีปทุม


ลบ แก้ไขนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในรายวิชา HMT334 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ โดยมีอาจารย์พีรยา สุขกิจเจ เป็นอาจารย์ผู้สอน  ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ( Global Warming ) และได้ให้นักศึกษาบูรณาการการเรียนรู้ โดยการร่วมมือกันผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆในโรงเรียนชนบท เป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆ ได้มีแหล่งเรียนรู้ ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดและลงมือทำ รวมถึงรู้จักคุณค่าของการให้ การแบ่งปัน ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อเร็วๆนี้
ติดต่อ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267  
โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247   เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/tourism/
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #48ปีSPU 
 


 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 20 ก.พ. 61 22:06 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 296 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 296 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ