ตั้งกระทู้ใหม่

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 9 "ก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักบิน"


ลบ แก้ไข

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 9 
  "ก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักบิน"
 
   สำหรับน้องๆหลายคนที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักบินพาณิชย์ในสายการบินต่างๆและวิศวกร น้องๆคงเคยได้ยินชื่อสาขาวิชา "วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์" แต่ยังไม่ทราบว่าคืออะไร เรียนอะไร และเส้นทางการเป็นนักบินจะเป็นได้อย่างไร? ค่ายนี้มีคำตอบให้กับน้องๆที่ต้องการเป็นนักบินอย่างแน่นอน !!!!
ภายในค่ายน้องๆจะได้พบกับวิทยากรจากสายการบินชื่อดัง มาให้ความรู้ และเล่าถึงประสบการณ์เป็นนักบิน คุณสมบัติของนักบินและสิ่งที่นักบินควรมี และที่สำคัญน้องๆจะได้เข้าชมเครื่อง Redbird Flight Simulations เครื่องจำลองการบินที่ศิษย์การบินใช้เรียนจริง
       เนื่องจากชื่อค่ายก็บอกอยู่แล้วว่า เป็น”ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์” ทางค่ายจึงได้มีการจัด การทดสอบความเหมาะสมด้านการบินขึ้นมาด้วย ค่ายจัดวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

***สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีความต้องการสมัครเรียนสาขาวิชา วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สจล ต้องสมัครค่ายนี้ เนื่องจากการสมัครเรียนต้องผ่านการทดสอบความเหมาะสมด้านการบินด้วย
***

วิธีการรับสมัครสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่าน https://docs.google.com/forms/d/1QtlZ3tTq0xXmdU7OH8oVzQy99yH3rLR91A6Ng0RLntQ/viewform?edit_requested=true 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทาง http://aviation.kmitl.ac.th

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

08.00 – 08.30 น.       ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
08.30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม วิทยากรจากสายการบิน กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ
09.00 – 10.30 น. แนะนำวิชา+ทดสอบความรู้รอบตัว
10.30 – 12.00 น. ชมเครื่อง Redbird Flight Simulations
12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมเกมส์
14.00 น. ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1. ประวัติการศึกษา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทย์ – คณิต
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย โรงเรียนมัธยมปลาย หรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ 
-ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561 
2. คุณสมบัติอื่นๆ สายตาไม่บอดสี เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และเพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

เอกสารที่ต้องเตรียม ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง
1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร (สำเนา 1 ชุด) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.ประวัติผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 2147, 095-556-8769, 095-651-3840
หรืออีเมล http://aviation@staff.kmitl.ac.th

 โดย AAAKMITL
วันที่ 19 ก.พ. 61 13:31 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 835 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 835 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ