ตั้งกระทู้ใหม่

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สจล.


ลบ แก้ไข


ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ครั้งที่ 8 ค่ายที่จะทำให้น้องๆ ได้ทราบถึงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ว่าเรียนอะไรบ้าง เส้นทางการเป็นนักบินต้องผ่านอะไร และนอกจากอาชีพนักบินสามารถทำงานอะไรได้บ้างอีก ภายในค่ายน้องๆจะได้พบกับวิทยากรจากสายการบินชื่อดัง เข้ามาพูดคุย เล่าถึงประสบการณ์การเป็นนักบิน คุณสมบัติการเป็นนักบิน และสิ่งที่นักบินควรมี และที่สำคัญภายในค่ายน้องจะได้เข้าชม เครื่อง Redbird Flight Simulations ครื่องจำลองการบินจริงที่ทำให้รู้สึกเหมือนขับเครื่องบินจริงๆ อีกทั้งยังได้พบปะพี่ๆ สาขาวิชาวิศวกรรมการการบินและนักบินพาณิชย์ร่วมกิจกรรม สอบถาม-พูดคุยประสบการณ์ การเรียนได้โดยตรง
          เนื่องจากชื่อค่ายก็บอกอยู่แล้วว่า เป็น”ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์” ทางค่ายจึงได้มีการจัด การทดสอบความเหมาะสมด้านการบินขึ้นมาด้วย ค่ายจัดวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2561


วิธีการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่าน http://aviation.kmitl.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทาง http://aviation.kmitl.ac.th


กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

08.00 – 08.30 น.       ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
08.30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม วิทยากรจากสายการบิน กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ
09.00 – 10.30 น. แนะนำวิชา+ทดสอบความรู้รอบตัว
10.30 – 12.00 น. ชมเครื่อง Redbird Flight Simulations
12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมพี่สู่น้อง
14.00 น. ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1. ประวัติการศึกษา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทย์ – คณิต
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย โรงเรียนมัธยมปลาย หรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ 
-ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561 
2. คุณสมบัติอื่นๆ สายตาไม่บอดสี เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และเพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร


เอกสารที่ต้องเตรียม ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง
1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร (สำเนา 1 ชุด) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.ประวัติผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 2147, 095-556-8769, 095-651-3840
หรืออีเมล http://aviation@staff.kmitl.ac.th

   
 โดย kmitl
วันที่ 22 ม.ค. 61 14:36 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 936 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 936 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ