ตั้งกระทู้ใหม่

47ปีก่อตั้ง นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ! เข็มประดับไท เกียรติภูมิ ลูกนิติศาสตร์ SPU


ลบ แก้ไขผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์SPU จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 47ปี แห่งการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตราหารเพลและเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในช่วงเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   ณ ที่ทำการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  นอกจากนี้ทางคณะนิติศาสตร์ ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆในวันสถาปนา อาทิ การจัดพิธีติดเข็มประดับไทแก่นักศึกษาใหม่ ลูกนิติศาสตร์ SPU ทุกคน และพิธีมอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นการสร้างความรักและภูมิใจในสถาบันให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมและคุณธรรมอันดีแก่นักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 และจะมีอายุครบรอบ 47 ปี ในปีนี้ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้กำหนดจัดพิธีติดเข็มประดับไทแก่นักศึกษาใหม่ และมอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่  21 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดให้มีการทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จัดพิธีติดเข็มประดับไทและมอบประมวลรุ่นให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  มอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมให้แก่นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษา 2559 ตลอดจนจัดนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 47 ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรักและภูมิใจในสถาบันให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมและคุณธรรมอันดีแก่นักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต คณบดีคณะนิติศาสตร์SPU กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสถาปนาในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ หล่อหลอมความเป็นสถาบันให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์SPU สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์SPU และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแก่นักศึกษา
 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 23 พ.ย. 60 09:42 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 409 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 409 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ