ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : คณาจารย์วิศวะ ม.ศรีปทุม ปล่อยของ!! ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน หวังพัฒนาศักยภาพต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ 4.0


ลบ แก้ไข
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขานรับนโยบายชาติ ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน หวังพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมบริการวิชาการความรู้สู่ชุมชน ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงพื้นที่โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรม STEM ให้กับน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในการพัฒนาระบบ Smart Farming พืชผักสวนครัวกินได้ เท่ห์ได้  
ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีม คณาจารย์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรม STEM ให้กับนักเรียนมัธยมต้น โรงเรียนบางบัว โดยสอนให้น้องๆนักเรียนพัฒนาระบบ Smart Farming พืชสวนครัวกินได้ เท่ได้ ระบบอัตโนมัติๆได้ ภายใต้ชื่อ "Smart Farm by Smart Phone" ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาผนวกเข้าด้วยกัน และพัฒนาให้สามารถใช้งานในชีวิตจริงได้ ส่งผลให้น้องๆนักเรียนมัธยมต้น โรงเรียนบางบัว สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ผลการประกวดโครงการสะเต็มศึกษา(STEM) เรียกได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่ได้เก่งแค่วิชาการ แต่ยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอด และถ่ายทอดให้กับน้องๆนักเรียนจนประสบความสำเร็จได้ เพราะมหาวิทยาลัยศรีปทุม เราสอนให้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 7 ก.ย. 60 14:31 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,899 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,899 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ