ตั้งกระทู้ใหม่

[รับสมัคร] โครงการ Work & Study ที่สถาบันภาษา CIP เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์


ลบ แก้ไข

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ Work & Study
 

 
 
สถาบัน: Clark Institute of the Philippines (CIP)
ระยะเวลา: 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)
 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 • - ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 คาบ
  - ฟรีค่าที่พัก (ห้องพักแบบ 2 หรือ 3 ท่าน) พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
  - ฟรีค่าต่อวีซ่า
  - ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
  - ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
 
รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท
 
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
                                                                                          (มูลค่าโดยประมาณ)
 1. ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ                                              5,000      บาท
  ค่าประกันหอพัก (ได้คืนเมื่อจบโครงการฯ)                        2,310      บาท
  ค่าบัตรต่างด้าว                                                              2,695      บาท
  ค่าหนังสือเรียน (ตลอดโครงการฯ)                                   5,390      บาท
  ค่ารถไปรับที่สนามบินมะนิลา                                           1,750      บาท   
  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มะนิลา-กรุงเทพฯ            15,000     บาท
 รวมเป็นเงิน                                                                          32,145    บาท
 
หมายเหตุ*      
1) ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าประกันชีวิตในต่างประเทศและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
3) ทางสถาบันจะคืนค่าประกันหอพักให้ก่อนออกจากหอพัก หลังจากตรวจสอบแล้วไม่พบความเสียหายใดๆ ภายในห้องพัก

เวลาทำงาน
จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 18.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ (สลับกัน) 10.00 – 16.00 น.
มีงานกะกลางคืนทุกวัน 21.00 – 23.00 น. ซึ่งสลับผลัดเปลี่ยนเวลากันไป
 
เวลาเรียน
ใน 1 วัน จะได้เรียน 4 คาบ โดยมีคาบตัวต่อตัวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 2 คาบ คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 • - อายุ 20 ปีขึ้นไป
  - มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ – ดี
  - หากศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรด้านภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบทางการด้านภาษาอังกฤษประกอบ (เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้
  - มีความรับผิดชอบ อดทน และกระตือรือร้น
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • - แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
  - ตามเจ้าหน้าที่ไปรับนักเรียนที่สนามบิน เช็คอินเข้าหอพัก และตรวจเช็คหอพัก
  - ดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียน เช่น รับเรื่องร้องเรียน และตอบคำถามบางอย่าง
  - ทำงานกะกลางคืน และ/หรือ งานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับตารางการสลับผลัดเปลี่ยนเวลางาน
  - ช่วยเหลือและรายงานความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนต่อผู้จัดการ
  - จัดทำและคอยอัพเดทเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือบล็อกของโรงเรียน
  - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
 
สนใจสมัครส่ง resume และจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษมาได้ที่
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
 
 
 
 โดย Engclues เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์
วันที่ 27 ก.ค. 60 10:42 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 725 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 725 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ