ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : สร้างบุญสร้างกุศล.....ผศ.พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมถวายเงินสมทบ “กองทุนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เพื่ออุปัฎฐากภิกษุอาพาธโรคไต”


ลบ แก้ไข


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถวายเงินสมทบ “กองทุนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เพื่ออุปัฎฐากภิกษุอาพาธโรคไต” เพื่อเป็นค่าพยาบาลรักษาพระภิกษุผู้อาพาธโรคไตซึ่งป่วยในระดับต้องฟอกเลือด (ล้างไต) แด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นจำนวนเงิน 307,000 บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา


 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 11 พ.ค. 58 15:13 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 522 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 522 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ