ตั้งกระทู้ใหม่

เปิดให้โหลด แนวข้อสอบจ่าอากาศ 2560 ฟรี ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560


ลบ แก้ไข

พร้อมสอบ แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย 2560 เปิดให้โหลด ฟรี

 

ทำแนวข้อสอบชุดนี้ได้เกิน 80% ก็มีความพร้อมในการเข้าสอบแล้วหละคะ เปิดให้โหลดกันแล้ว สำหรับ แนวข้อสอบจ่าอากาศ 2560 ส่งต่อฟรี โดยเป็น ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ยกเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจ่าอากาศและกองทัพอากาศ สำหรับสอบ 2559 มาฝากกันแบบนี้ หวังว่าคงถูกใจหลายๆ ท่านนะคะ ไม่อยากให้พลาดเลยคะ เพราะ พร้อมสอบ ถ้าไม่อยากอ่านหนังสือก่อนสอบเป็นกองๆ แล้วหละก็ ไปดู แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย กันเลย

 

Screen Shot 2016-12-13 at 4.44.21 PM

 

พร้อมสอบ แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย เปิดให้โหลด แนวข้อสอบจ่าอากาศ 2560 ฟรี ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจ่าอากาศและกองทัพอากาศ สำหรับสอบ 2559 [ชุดที่ 1]
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. คบเพลิงสีทองในตราสัญลักษณ์โรงเรียนจ่าอากาศ หมายถึง ?
ก. เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ
ข. การศึกษาทำให้เกิดปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่าง
ค. การศึกษาที่ไม่หยุดนิ่ง
ง. หน่วยการศึกษา ซึ่งจำเป็นจะต้องมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดและประสาทวิชาให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา


ข้อที่ 2. ตามปรัชญาของโรงเรียนจ่าอากาศ "ทักษะดี" มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. การปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน มีความชำนาญในงานเฉพาะด้านตามเหล่าทหาร สามารถปฏิบัติงานในสายงานแต่ละสายวิทยาการได้
ข. การมีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญเข็มแข็ง อดทน รักหมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ค. การปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ง. การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสำนึกในความเป็นไทย มีความรักชาติ ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


ข้อที่ 3. ข้อใดคือค่านิยมหลักของโรงเรียนจ่าอากาศ ?
ก. เป็นสถาบันผลิตจ่าอากาศมืออาชีพ ที่มีขีดความสามารถใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ผลิตนักเรียนจ่าอากาศที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด
ค. นายทหารชั้นประทวนหลักของกองทัพอากาศ วินัยดี มีคุณธรรมและความจงรักภักดี
ง. นายทหารประทวนหลักมืออาชีพของกองทัพอากาศ


ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ ในปี 2559 ?
ก. นาวาอากาศเอก สิรวีร์ มณีวงษ์
ข. นาวาอากาศเอก ชินทัพพ์ ชนม์พัทธ์เมธา
ค. นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ
ง. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

ข้อที่ 5. ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศคือ ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์


ข้อที่ 6. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำเนิดขึ้นในกองทัพอากาศ เมื่อปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2491
ข. ปี พ.ศ. 2498
ค. ปี พ.ศ. 2500
ง. ปี พ.ศ. 2507


ข้อที่ 7. วันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. 5 มกราคม ของทุกปี
ข. 7 มกราคม ของทุกปี
ค. 5 มีนาคม ของทุกปี
ง. 7 มีนาคม ของทุกปี

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย ปี2560 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลยม.6 ปี2560

 

* เฉลยของแนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย ปี2560 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะโดย jobparttimes .com
วันที่ 19 ธ.ค. 59 18:30 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,411 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,411 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย NANAN
ขอบคุณค่ะ  ช่วยได้มากค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Juthamnee Boonyarit
ขอบคุณค่ะ
 
ลบ แจ้งลบ
โดย อ้อ กาญจนา
เป็นเอกสารที่ดีมากสำหรับนักเรียนที่จบใหม่ไม่มีประสบการณ์ในการสอบค่ะ
 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ