ตั้งกระทู้ใหม่

แจก โปรเจคจบ แอพพิเคชั่นระบบร้านอาหารบนมือถือ


ลบ แก้ไข

โปรเจคจบ แอพพิเคชั่นระบบร้านอาหารบนมือถือ

ระบบนี้แจกฟรีครับ

  • ไฟล์โปรแจคประกอบด้วย
    ไฟล์ซอสโค้ด Mobile Application.rar
    ไฟล์ซอสโค้ด Web Application.rar
    ไฟล์ซอสโค้ด Web Sevice.rar
    ไฟล์รูปเล่มรายงาน สารบัญ บทที่ 1-5 บรรณานุกรม ภาคผนวค - เล่มรายงาน.doc
ดาวโหลดที่นี่  >> PROJECT283.rar
พาสเวิดสำหรับแตกไฟล์คือ  www.readypr0ject.com
 
บทที่  1  บทนำ
บทนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาของโครงงาน วัตถุประสงค์ของโครงงาน ขอบเขตของโครงงาน  ขั้นตอนในการดำเนินงาน  รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของโครงงานระบบร้านอาหาร
1.1        ชื่อโครงงาน
ระบบร้านอาหาร (Restaurant System)
1.2        ความเป็นมา (Motivation)
เนื่องจากปัจจุบันร้านอาหารมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  การเพิ่มศักยภาพของร้านค้าจึงจำเป็นมากเพื่อให้สามารถแข่งขันกับร้านอาหารอื่นได้  ศักยภาพดังกล่าวนอกจากจะเป็นรสชาติของอาหารที่ต้องเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าแล้ว  การบริการ  ความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการใช้บริการก็เป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้ร้านค้าสามารถดึงดูดลูกค้าได้
ปัจจุบันร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงให้บริกรเป็นผู้จดบันทึกความต้องการของลูกค้าบนกระดาษ  ซึ่งปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่คือ  รายการอาหารที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับรายการอาหารที่สั่ง ปัญหาประการถัดมาคือลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่สั่งไปแล้วได้  เนื่องจากระยะทางระหว่างห้องครัวและโต๊ะของลูกค้าค่อนข้างไกล  เมื่อบริกรกลับไปแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารแก่ห้องครัวก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากได้ทำอาหารชนิดนั้นแล้ว  ปัญหาอีกประการคือหากมีลูกค้าใช้บริการจำนวนมากทั้งผู้ทำครัวและบริกรจะเกิดการสับสน  ทางห้องครัวอาจจะทำอาหารผิดลำดับทำให้ผู้ที่มาก่อนได้รับอาหารช้า  ในส่วนของบริกรก็อาจส่งอาหารผิดโต๊ะได้   ทั้งเมื่อต้องการชำระเงินจะต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคิดเงินทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้
ในโครงงานนี้ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงได้เกิดโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดการปัญหาด้านต่างๆ ของร้านค้า  และเพื่อให้ร้านค้ามีศักยภาพและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
1.3        วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดการระบบร้านอาหาร
1.3.2 เพื่อศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลของร้านอาหาร
1.3.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ประมวลผลเคลื่อนที่แบบพกพา (Mobile Application)  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (WebApplication)
1.3.4 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
1.4        ขอบเขตของโครงงาน
·       ขอบเขตของโครงงาน 1
1.  ผู้ดูแล ทำการควบคุมฐานข้อมูลของร้านอาหาร ผ่านหน้าอินเตอร์เฟซผู้ใช้โดยเข้าใช้ในส่วนของ Admin
2.  ห้องครัว รับรายการอาหารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยเรียงลำดับตามเวลาที่ข้อมูลถูกบันทึกลงฐานข้อมูล โดยเข้าใช้ในส่วน Kitchen
3.  พนักงานการเงิน สั่งคิดเงินค่าอาหารของแต่ละโต๊ะ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยเข้าใช้ในส่วน Casheir
 
·       ขอบเขตของโครงงาน 2
1.  โปรแกรมสามารถรับข้อมูล หรือความต้องการของลูกค้า โดยบริกรหรือพนักงานเสิร์ฟทำการป้อนข้อมูลบนอุปกรณ์ประมวลผลเคลื่อนที่แบบพกพา (ใช้การจำลองบนคอมพิวเตอร์)
2.  นำแอพพลิเคชั่นทดสอบบนอุปกรณ์ประมวลผลเคลื่อนที่แบบพกพา
3.  ตรวจสอบการทำงานและปรับปรุงระบบ
1.5        ขั้นตอนในการดำเนินงาน
1.5.1 เสนอโครงงาน                  
1.5.2 วิเคราะห์ความต้องการ เพื่อกำหนดความสามารถของระบบ
1.5.3 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ใช้สร้างระบบ
1.5.4 ศึกษาและออกแบบฐานข้อมูล
1.5.5 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
1.5.6 พัฒนาและทดสอบระบบ
1.6        ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 โปรแกรมสามารถช่วยจัดการระบบร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.6.2 มีความรู้และเข้าใจในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
 
1.6.3 มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ประมวลผลเคลื่อนที่แบบพกพา
 โดย Manop Narinya
วันที่ 4 ม.ค. 59 20:59 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 12,367 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,367 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย pimmie lawson
ดาวน์โหลดลิ้งเสียนะคะ อยากได้มาเป็นกรณีศึกษา รบกวนส่งทางเมล์  kannikapimmie@gmail.com
ลบ แจ้งลบ
โดย Mirin
รบกวนส่งเข้าเมลล์หน่อยได้มั้ยค่ะ Mirins261@gmail.com อยากได้มาศึกษาเพิ่มเติมค่ะ พอดีดาวน์โหลดไม่ได้ ขอบคุณมากๆนะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย Mirin
รบกวนขอด้วยได้มั้ยค่ะ mirins261@gmail.com พอดีคลิ๊กดาวน์โหลดไม่ได้แล้วอ่ะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Pong Lampang
อยากได้จังเลยครับ   lps_po@hotmail.com
ลบ แจ้งลบ
โดย ไม่ตาย ไม่ตายหรอกเธอ
ลบ แจ้งลบ
โดย Wongsakron Hiranworapong
ขอบคุณมากมากครับ 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ