ตั้งกระทู้ใหม่

ท่องเที่ยว ม.แม่โจ้-แพร่ รับตรง58 สมัครออนไลน์ตอนนี้เลย


ลบ แก้ไข

Maejo-U-Phrae  รับตรง58 ปริญญาตรี : คลิก... http://vichakarn.phrae.mju.ac.th/quotamjup/
ขอเชิญชวนสมัครโควตาระบบออนไลน์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ปี 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สมัครตอนนี้...หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (Bachelor of Arts Program in Tourism Development)
ติดต่อสอบถาม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17  ม.3  ต.แม่ทราย  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่  54140
สมัครเรียน : โควต้ารับตรง58 : http://vichakarn.phrae.mju.ac.th/quotamjup/
ข้อมูลสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว  Facebook : fanpage สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว แม่โจ้-แพร่
หรือที่ fanpage โควตาแม่โจ้-แพร่
โทรศัพท์ : 0 5464 8593-5 ต่อ 6021,6019,6068,6070 
โทรสาร : 0 5464 8596 
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   อีกหลายหลักสูตร....ได้แก่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชโดย Tourism, Maejo university-Phrae
วันที่ 1 พ.ค. 58 16:59 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 650 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 650 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ